Den kulturelle revolusjonen

Fredrikstad Iskremfabrikk blir til moské

Al-Huda Islamisk senter har kjøpt den historiske bygningen i Fredrikstad og har nå søkt om å gjøre den om til moské.

Eiendommen ligger i i Ilaveien 32 og består av to bygninger. Tidligere i oktober ble det avholdt en forhåndskonferanse med kommunen. Moskeens representant er Østavind Arkitekter AS, som står for søknad om bruksendring til forsamlingslokale og moské.

I beskrivelsen av tiltaket heter det at den tre etasjes bygningen mot nord ønskes ombygd til forsamlingslokale og moské, mens bygningen mot sør planlegges benyttet til kontorformål som den er i dag.

Her ønskes en bruksendring av underetasjen fra garasje til garderober og toaletter. Mellom de to bygningene planlegges oppført felles trapperom med heis til alle plan i de to bygningene.

Ungdomsklubb og leksehjelp

Garasjene i bygningen skal gjøres om til garderober og toaletter. I det som skal bli til et moskélokale skal det arrangeres leksehjelp, ungdomsklubb, fredagsbønn samt ulike møter og aktiviteter i forbindelse med moskeens gjøremål til sent på kvelden.

Bygningen skal ha huset Fredrikstad Iskremfabrikk i sin tid, og Ingeniørene Strand og Grindahl AS har holdt til på adressen. Det var bilfirmaet Heiro AS som i fjor sommer solgte eiendommen i Ilaveien til Al-Huda Islamisk senter for vel sju millioner kroner. De hadde da eid eiendommen siden 2010.

I samme by kjøpte den islamske foreningen Masjid Darussalam det ærverdige misjonshuset Seiersten i fjor. Biskop Atle Sommerfeldt var over seg av glede. Det samme var byens Ap-ordfører.

– Jeg synes misjonssambandet viser stor grad av raushet når de selger Seierstens Misjonshus til den muslimske foreningen. Dette står det respekt av. Så synes jeg det er flott at muslimene får gode steder å være, sa biskopen den gang.

Det kom frem at misjonshuset antakelig vil få kuppel og/eller minaret.

Overfor avisen ville imidlertid ikke Alsagoff bekrefte at det tidligere misjonshuset nå blir gjort om til en moské.

Det samme sier han til Fredriksstad Blad.

– Det er rett og slett for tidlig å si noe om hva vi kommer til å gjøre. Vi trenger tillatelser og ønsker å gjøre alt på en riktig måte. Dette vil ta tid, sier han (våre uthevinger).

Koronakrisen har forsinket planene for den kostnadskrevende ombyggingen. – Vi har ingen kostnadskalkyle klar per i dag, men det sier seg selv at vi snakker om store summer. Forfallet er stort, og vi står overfor en kostbar og tidkrevende rehabilitering, sier Tariq Alsagoff, daglig leder i moskeen. – Målet er å renovere et hus som kan stå lenge, fortsetter han (betalingsmur).

Man har dekning for å påstå at den kulturelle revolusjonen ruller obver plankebyen.

Takk til leser for tips!

Hovedillustrasjon: Seiersten misjonshus

Fredrikstad Blad (betalingsmur)