Den kulturelle revolusjonen

«Frankrike er et muslimsk land», sier fransk ambassadør

Den franske ambassadøren til Sverige slår fast at Frankrike er et muslimsk land. Uttalelsen kommer etter halshuggingen av læreren Samuel Paty.

Ordene falt i beste sendetid i SVT i går kveld.

Ambassadør Etienne De Gonneville besøkte statskanalen i programmet Agenda. Der fikk han spørsmål om det eksisterer en risiko for konflikt mellom Frankrike og den muslimske verden i kjølvannet av den historiske halshuggingen av læreren Samuel Paty ved Paris 16. oktober. Ambassadørens svar er:

Først og fremst: Frankrike er et muslimsk land. Islam er den nest største religionen i Frankrike.

De Gonneville estimerer deretter den muslimske befolkningen i Frankrike til «4 – 8 millioner franske borgere».

4 – 8 millioner. Dette anslaget er meget interessant. Gjennom årene har HRS stilt spørsmål ved nettopp antallet ettersom vi har registrert at anslaget har ligget på rundt 5 millioner siden begynnelsen av 2000-tallet. NRK har oppjustert sitt anslag til 7 millioner i kjølvannet av halshuggingen. Hvor NRK har dette anslaget fra, kjenner ikke vi til, men vi mener NRKs anslag fremstår som realistisk.

Overgivelse

Det interessante er det enorme gapet på 4 millioner innbyggere, eller franske borgere, som ambassadøren sier det. Frankrike har åpenbart ikke oversikt over egen befolkning lenger. Landet har en befolkning på rundt 67 millioner. Altså utgjør muslimer nå om lag 10 prosent av befolkningen, noe som fremstår som a tipping point. Massen er så stor, og innehar dermed såpass mange med voldspotensial, at myndighetene ikke klarer å beskytte den opprinnelige befolkningen, ref. Samuel Paty-drapet på høylys ettermiddag. Ref. også alle andre terrorhandlinger siden Toulouse i 2012, der Mohamed Merah blant annet drepte jødiske barn helt ned i treårs-alderen.

Det interessant er også at terroristen, Abdoullakh Abouyedovich Anzorov, ikke var i etterretningens søkelys. På den såkalte S-listen er det 20.000 potensielle terrorister. Anzorov var altså ikke en av disse. Ei heller var terroristen utenfor de tidligere lokalene til Charlie Hebdo det.

At Frankrike er et muslimsk land, er en uttalelse som vitner om en overgivelse. Surrender. Frankrike, en visstnok stolt, sekulær republikk.

Ambassadøren fremstår som hjelpeløs. Han sier at Frankrike nå skal «konsentrere oss om røttene og årsakene til terrorhandlingene». Ifølge SVTs artikkel sier han også dette: «Folk kjenner avsky over den mengde løgner, den dumhet, mangel på kunnskap og manipulasjon som ligger bak at en 18-åring halshugger en fremmed på gaten.»

Ethvert tenkende og lesende menneske kan hjelpe ambassadøren med å svare. Det er verken løgner, manipulasjon, dumhet eller mangel på kunnskap som fikk terroristen til å handle. Tsjetsjeneren handlet på Muhammeds 1.400 år gamle ordre. De historiske kildene levner ingen tvil om akkurat det, beskrevet i detalj av historikeren Halvor Tjønn i boken Muhammed – slik samtiden så ham.

Vi, folket, trenger ikke flere løgner. Vi er overmette av dem.

I strupen på islam

President Emmanuel Macron sier han vil gå til felts mot den islamske seperatismen. Han vil gjøre det ved å forby hijab på offentlig ansatte, på private som tilbyr tjenester til det offentlige, med mer. Før halshuggingen av Paty gikk Macron ut med følgende budskap: Islam, religion, skal ekskluderes fra skolen og hele den offentlige sektoren.

  • Macron gjorde det klart at loven gir folk rett til fritt å ha den troen de selv velger, men at utvendige tegn på religion under ingen omstendigheter må tillates i skolen eller offentlig sektor.
  • Også private som yter det offentlige tjenester skal forbys religiøse plagg. Macron legger ikke skjul å at regjeringen sikter mot å fjerne hijaben.
  • Staten skal også kunne gripe inn dersom lokale myndigheter lar seg presse av islamister til å innføre religiøse menyer i skolen og kjønnssegregert svømming.
  • Frankrike skal «frigjøre» islam i landet fra utenlandsk påvirkning, som finansiering av moskeer.
  • Hjemmeundervisning skal sterkt begrenses, og fra neste år blir skoleundervisning obligatorisk for alle.

Macron bør også hjemkalle alle ambassadører til et kurs i sannferdighet om islam og de islamske tilstandene i republikken. Vi står nemlig ved et avgjørende veiskille: Hvis ikke Macron klarer å snu utviklingen, klarer å ta islam ved hornene, vil på sikt en Marine Le Pen ta over. Og da er det jammen ikke sikkert at noen av oss vil like det vi da kan få se. For de aller fleste av oss borgere i Norge og Frankrike, vi hegner om demokratiet og demokratiets humane virkemidler og metoder. Det er vårt DNA. 

Hovedillustrasjon: Skjermdump SVT, Agenda 25. oktober 2020.