Forskjellsbehandling og diskriminering

Drammen: – Kvinner uten hijab er som et kjøttslakt

En imam i Drammen skrev dette på Facebook: "Kvinner uten sjal er som kjøttslakt, hvem som helst kan foreta kvalitetskontroll, til og med bestefar på 80." Imamen tilhører en moské styrt av president Erdogan.

Det er full krangel internt i Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen (DttD), som ligger under Erdogans Direktorat for religiøse anliggender, Diyanet. Krangelen skal, etter HRS sin informasjon, ha pågått i lang tid og førte til et hektisk møtevirksomhet sist lørdag. For om lag tre måneder siden, fortelles vi, ble denne kommentaren lagt ut på Facebook av et medlem av DttD.

«Kvinner uten sjal er som hus uten gardiner, de er enten til leie eller til salgs.»

En pensjonert imam fra samme moské postet da denne kommentaren under innlegget:

Skjermdump av kommentar om kjøttslakt tatt av leser av Rights.no.

«Kvinner uten sjal er som kjøttslakt, hvem som helst foretar kvalitetskontroll, til og med bestefar på 80.»

Da dette skjedde mottok styret i moskeen både skriftlige og muntlige klager fra moskeens medlemmer, i henhold til våre kilder. 

Styret skal etter vår informasjon ha valgt å glatte over det hele ved å karakterisere uttalelsene som en «privat sak».

Godkjent imam av Erdogans mann i Norge

Tross at pensjonerte imamens holdning skal ha vært godt kjent for styreleder Mustafa Gezen, gikk styret sammen med Religionsoffiseren ved den tyrkiske ambassaden i Oslo, Mehmet Fatih Özer, til det skrittet å godkjenne imamen 11. oktober i år og la han predikere i moskeen.

Kritikken mot styret har derfor tiltatt i styrke, fortelles vi av kilder i Drammen. Krefter i moskeen vil ha styreleder fjernet. Dette har igjen, sies det videre, ført til trusler mot opposisjonelle fra styrehold om disiplinære tiltak og utkastelse.

Til Drammens tidende (betalingsmur 24. oktober), sier styreleder Gezen at han først nå ble klar over den minimum tre måneder gamle Facebook-kommentaren. Derfor har han nå sørget for å sparke imamen.

Skal vi tro våre kilder, er Gezens uttalelser til lokalavisen bevisst uriktige, men Drammens tidende har sitert han slik:

«Ingen i styret var kjent med disse kommentarene før de ble gjengitt i et Facebook-innlegg i går (fredag 23. oktober, red.). Vi har samlet oss i dag, både styret og de andre organene i foreningen, og har besluttet at mannen ikke får lov til å predikere lenger.»

At det også kommer frem at president Erdogans religiøse representant i Norge er direkte inne og bestemmer ansettelse av tyrkiske imamer i moskeer finansiert med norske skattekroner, burde kanskje vekke en smule interesse hos Stortinget.

Ikke ekskludert

Imamen som nå er sparket har vært medlem av moskeen siden den startet opp i 1989.

Styreleder Gezen sier han tar avstand fra kvinnesynet til den aktuelle imamen. Og det er her konflikten står: Styreleder var infomert for flere måneder siden, fortelles HRS. Og imamen er ikke ekskludert som medlem av moskeen, mens de som nå kritiserer styret for dets håndtering av saken trues altså med å bli kastet ut.

President Erdogan har statlig kontroll på ni moskeer i Norge. Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen har over 1.000 medlemmer (2017-tall).

HRS følger opp saken.