Kriminalitet

Var på vei til jobb – knivstukket i brystet

En tidlig morgen ble mannen overfalt og knivstukket tre ganger i brystet - av en 17-åring som ikke fikk en sigarett. Gjerningsmannen fikk 1 års ungdomsstraff.

Det var i fjor at mannen møtte en for han helt ukjent ung mann (da 17 år) som spurte om å få en sigarett. Da svaret var nei, ble 17-åringen forbannet og tok tak i mannens arm. Fornærmede prøvde å komme seg fri fra 17-åringen, og ba han holde seg unna.

Men 17-åringen tok heller et nytt tak, hvorpå mannen beit. Da tok 17-åringen frem en kniv og stakk fornærmede tre ganger i brystet. Hendelsen skjedde like ved Magasin Blaa i Stavanger.

17-åringen er nå dømt i Stavanger tingrett til 1 års ungdomsstraff, melder Stavanger Aftenblad (bak betalingsmur).

Ungdomsstraff, innført i 2014, er straffereaksjonen som er ment å skape et reelt alternativ til ubetinget fengsel ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet for ungdom mellom 15 og 18 år.

Brutalt overfall

Etter hendelsen denne morgenen 30. oktober skal fornærmede ha vært i sjokk. Selv om han hadde på seg en vinterjakke, ble han påført tre stikksår som alle måtte sys på sykehuset. Det sier noe om brutaliteten som lå bak knivstikkene.

Ifølge Aftenbladet gikk det lang tid før fornærmede våget å dra alene til jobb igjen. I dommen heter det også at fornærmede fremdeles lar være å gå til byen i frykt for nye hendelser.

Dommen beskriver hendelsen som et rent overfall, som var uprovosert og skjedde i det offentlige rom. I tillegg var gjerningsmannen beruset, som er helt uten betydning for straffeutmålingen da rusen var selvpåført.

Ikke «særlig påkrevd»

Den tiltalte erkjente seg skyldig i retten. Men selv om det er første gangen den unge mannen møter i retten, har han møtt politiet en rekke ganger før. Han har blant annet tidligere vært involvert i en voldssak, men politiet tok ikke ut tiltale. Når påtalemyndigheten finner at alle vilkår for straffbarhet er oppfylt og anser en person skyldig til straff, kan en likevel unnlate å fremme straffesak og i stedet gi påtaleunnlatelse, noe som ble gjort her på grunn av hans lave alder.

Aktor, politiadvokat Dagny Reilstad, mente overfallet kvalifiserer til 1 års ubetinget fengsel, noe retten var enige i. Likevel fremmet Reilstad påstand om ungdomsstraff, da ubetinget fengsel for lovbrytere under 18 år bare skal benyttes når det er «særlig påkrevd». Det kunne heller ikke retten se var tilstede.

Som Aftenbladet påpeker er strafferammen for denne typen vold som den nå 18 år gamle mannen dømmes for, på 6 års ubetinget fengsel. Men når det i dommen heter at det den siste tiden har skjedd en straffeskjerpelse for denne type vold, så er jeg ikke overbevist om at 1 års ungdomsstraff, som følges opp av Konfliktrådet, i dette tilfellet oppleves spesielt straffeskjerpende. Særlig ikke siden vedkommende hadde kniv på seg, som han heller ikke unnlot å bruke med full styrke.

At det ikke tolkes som «særlig påkrevd» at man kan gå trygt til jobb på morgenen, skurrer nok i den allmenne rettsfølelsen. Det hjelper nok ikke heller for fornærmedes trygghetsfølelse at tiltalte må betale 83.000 kroner i erstatning og oppreisning.

Rettsvesenet burde kanskje tatt seg en ny runde på straffeskjerpelse når det gjelder både ungdoms- og gjengkriminalitet.