Islam

– Trusselen fra islam er viktigere enn klimakampen

- Trusselen fra islam er alarmerende, og denne trusselen er viktigere enn klimasaken, sier utenrikspolitisk talsperson for Nye Borgerlige. Derfor skal all asylinnvandring stanses umiddelbart, fortsetter han.

Han heter Peter Seier Christensen, og er én av fire representanter for Nye Borgerlige i Folketinget, et parti som har mer enn doblet seg på velgermålingene etter at de kom inn i nasjonalforsamlingen i fjor.

Christensen er utenrikspolitisk talsperson. Og han er som sine partifeller krystallklar i talen. Det nye utspillet hans kommer i kjølvannet av at den sosialdemokratiske regjeringen skal utarbeide en ny utenriks- og sikkerhetsmessig politikk. Den skal regjeringen bygge på sosialdemokratiske verdier, sies det.

Og det er her Christensen reagerer:

Nei, Danmarks utenriks– og sikkerhetspolitikk skal bygge på realisme og etterleve danske interesser. Danske interesser handler om tryghet, suverenitet og økonomi. Å sikre dansk nasjonal selvstendighet på lang sikt er utenrikspolitikkens fremste formål.

Dansk utenrikspolitikk handler om at Danmark kan bevare sin status som et selvstendig land. Et land der danskene kan leve fritt og selv bestemme over deres eget liv.

Trusselen fra islam

Christensen sier rett ut at trusselen fra islam i dagens Danmark – og Norge, kan vi legge til – er alarmerende. Og det er her vi bør ha et føre var-prinsipp, ikke i klimasaken.

Trusselen fra islam er alarmerende. Den nåværende danske regjering bør gi denne innsatsen topp prioritet. Utenriksministerens ønske om at vi heller skal være et foregangsland i klimakampen, er feil.

Danmark må først av alt sikre at risikoen for terrorangrep fra herboende eller tilreisende muslimer i Danmark reduseres, samt at utviklingen med muslimske parallelsamfunn med tilhørende kriminalitet og massive trygder stoppes.

Det skjer ved å stoppe all asylbehandling i Danmark. Det skal stilles krav til alle utlendinger om selvforsørgelse. Og kriminelle utlændinge skal utvises etter første dom. Disse tiltakene kan ikke stå alene. Men de vil redusere risikoen for fatale terroranslag fra muslimer på dansk jord.

Dømmer EU nord og ned

Christensen og Nye Borgerlige mener at EU ikke har løsningene innen finans, migrasjon eller koronapandemien. EU er tvert om den del av problemet:

EU er ikke en del av løsningen på hverken finanskriser, pandemier eller migrantkriser. EU er en del av problemet. Danmarks egen territoriale grensekontroll skal derfor effektiviseres. Asylpolitikken skal formuleres og eksekveres nasjonalt, ikke internasjonalt.

Danmark har siden 2002 bidratt militært til krigene i Afghanistan, Irak, Syria og Libanon. Dette har ikke økt danskeres trygghet eller bidratt til å senke truslene mot Danmark og danske interesser.

Christensen påpeker at krigene vi i Vesten, Norge inkludert, har blandet oss inn i  (Afghanistan, Libya, Irak med flere), «er i utgangspunktet interne muslimske sammenstøt». Krigene påvirker i liten grad våre interesser, mener han.