Politikk

Trump nominert til Nobels fredspris 2021

USAs president Donald Trump er nominert for blant annet å ha fått i stand en avtale mellom Israel og De forente arabiske emirater. Forslagsstilleren roser Trump for sin innsats til å løse konflikter over hele verden - og forslagsstilleren er stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (FrP).

President Donald Trump er nominert til Nobels fredspris i 2021, bare noen uker etter at han bidro til å formidle fred mellom Israel og De forente arabiske emirater (UEA).

Han er blitt nominert av Christian Tybring-Gjedde (FrP), som hyller Trump for sin innsats for å løse konflikter over hele verden.

 – Til hans fortjeneste mener jeg han har gjort mer for å prøve å skape fred mellom nasjoner enn de fleste andre nominerte til fredsprisen, sier Tybring-Gjedde til Fox News.

I nominasjonen fremhever Tybring-Gjedde at denne avtalen kan være en «game changer» som vil gjøre Midtøsten til en region preget av samarbeid og velstand. Han viser også til Trumps nøkkelrolle for å legge til rette for kontakt mellom partier som står langt fra hverandre, samt skape ny dynamikk i andre langvarige konflikter, som for eksempel grensestriden i Kashmir mellom India og Pakistan, konflikten mellom Nord- og Sør-Korea, samt å håndtere Nord-Koreas utvikling av kjernefysiske våpen.

Tybring-Gjedde berømmer også Trump for å trekke tilbake et stort antall amerikanske tropper fra Midtøsten.

Ifølge Tybring-Gjedde har Trump brutt en 39 år gammel tradisjon anført av amerikanske presidenter, enten ved å starte en krig eller bringe USA inn i en internasjonal væpnet konflikt. Den siste presidenten som unngikk å gjøre det, var fredsprisvinneren Jimmy Carter, skriver Tybring-Gjedde.

Han fremhever at president Trump har oppfylt de tre betingelsene som trengs for å vinne fredsprisen.

«Den første er fellesskap mellom nasjoner, og det har han gjort gjennom forhandlinger», skriver Tybring-Gjedde, og peker deretter på reduksjonen av «stående hærer».

«Han har redusert antall tropper i Midtøsten, og det tredje kriteriet er å fremme fredskongresser». Tybring-Gjedde mener at Trump har gjort «en enorm innsats» i fredsformidling.

Til Fox News påpeker Tybring-Gjedde at han ikke er noen stor Trump-tilhenger, men at Nobelkomiteen bør se på fakta og vurdere Trump deretter – ikke hvordan Trump kan oppføre seg.

 – Andre som har mottatt fredsprisen de siste årene, har gjort mye mindre enn Donald Trump. For eksempel gjorde Barack Obama ingenting, fastslår Tybring-Gjedde.

Ja, nå skal det vel bli liv og leven hos de etablerte mediene rundt om i verden …