Kriminalitet

Svensk høyesterett stopper utvisninger av kriminelle

Voldtektsmenn, narkotikalangere og andre som bedriver grov kriminalitet kan være nokså trygg på at de slipper utvisning fra Sverige, det har svensk høyesterett sikret for dem. Selv ikke flere hundre voldtekter av et jentebarn kvalifiserer til utvisning.

Jenta er 13 år når hun forteller moren at stefaren har voldtatt henne hundrevis av ganger, jenta tror selv det er snakk om rundt 600 voldtekter, over flere år. Hun har ventet med å fortelle, fordi hun fryktet at hun tidligere var «for liten til å bli trodd». Hun legger til og med frem lydopptak hun har gjort i det skjulte med mobilen sin under voldtekter. Mannen blir dømt til 13 års fengsel og utvisning på livstid av tingretten.

Men lagmannsretten stoppet utvisningen med begrunnelsen at han har vært så lenge i Sverige at han ikke har noen «særlig sterkt tilknytning til hjemlandet». De satte også ned fengselsstraffen med ett år.

Saken ble prøvd i høyesterett. Mannen fikk bli i Sverige.

Dermed begynte en uhyggelig presedens å ta form.

Pratar du svenska?

I Linköping i 2019 voldtar en somalier (33) en kvinne mens hun sover. Han er også tidligere straffedømt. Mannen har svak tilknytning til Sverige, han har vært der rundt ti år, så han blir dømt til utvisning. Men høyesterett mener han ikke kan utvises fordi han «snakker svensk forholdsvis bra og virker selv innstilt på en fremtid i Sverige».

Her presiserer høyesterett også følgende:

For å utvise en alvorlig kriminell som har hatt permanent oppholdstillatelse i Sverige i mer enn fire år, kreves det «spesielle grunner».

Dermed ble skruen ytterligere strammet til.

En mann i Uppsala, som har vært like lenge, eller kort, i Sverige som overnevnte voldtektsmann i Linköping, voldtar også en sovende kvinne. Han fikk bli i Sverige med følgende begrunnelse: «Han har ingen familietilknytning i Sverige, men han mestrer tilsynelatende svensk bra og virker selv innstilt på en fremtid i Sverige».

Så har vi mannen i Kista som ble dømt for en overfallsvoldtekt. Også han slapp utvisning da «han har en kjæreste i Sverige, han snakker svensk og virker selv innstilt på en fremtid her i landet. Hans tilknytning til landet (Sverige, red.) fremstår dermed ikke som særskilt svakt». Da voldtekten fant sted hadde han vært fem år i Sverige.

Skulle det nå alvorlig briste med svenskkunnskapen, kan du ligge dårligere an. En mann fikk 2,5 års fengsel for en voldtekt – og utvisning. Det het at han hadde «lært seg litt svensk, men han har fortsatt behov for tolk».

Men kan man ikke språket godt nok, så finnes det andre grunner til ikke å frykte utvisning. En barnevoldtektsmann i Göteborg som fikk permanent oppholdstillatelse i 2013 og deretter fikk familiegjenforening i Sverige, slapp utvisning på grunn at hans tilknytning til Sverige dermed var «tilstrekkelig».

Også i Falun slapp en voldtektsmann, som i tillegg hadde en rekke andre voldshendeleser mot en kvinne, utvisning. Han har nemlig tre barn i Sverige, og det selv om domstolen selv sier «som han riktignok ikke har hatt kontakt med de siste årene».

Ny praksis

Samtlige av disse dommene viser til Linköping-dommen avsagt av høyesterett. Og da kan vi ta det med en gang: hvordan gikk det så med denne somaliske voldtektsmannen i Linköping? Jo, etter endt soning og noen uker i frihet ble han buret inn igjen. Denne gangen påvirket av ecstasy og i besittelse av narkotika. Så mye for hans «fremtidsplaner» i Sverige.

Etter høyesteretts presedens er det ikke bare voldtektsmenn som kan regne med å få bli i Sverige. Påtalemyndigheten som krever utvisning for narkotikalangere, alvorlige voldelige kriminelle og seriekriminelle sliter med å få gjennom kravet.

Så kunne en jo kanskje forledes til å tro, gitt kriminalitetsutviklingen i Sverige de siste årene, at dette vil nok svenskene se betydningen av å rette opp i. Men denne «innstramningen» i utvisning er av relativt ny dato, fra tidlig i fjor. Det er ikke til å tro.

Expressen.se