Kriminalitet

Skal ta barna fra alle de gjenkriminelle

De gjengkriminelle er våre hjemlige terrorister. De truer hele vårt system og samfunn. De oppdrar barna sine til å bli kriminelle. Derfor skal barna tas fra dem, sier blått parti.

Moderaterna i Sverige har tatt på seg boksehanskene. Partiet har lagt frem 10 såkalte «mønsterbrytende tiltak» for å bekjempe de 40 identifiserte kriminelle klanene som herjer landet. Blant annet vil partiet utvise gjengkriminelle selv om de ikke er domfelte.  Moderaterna (M) går dermed hardere til verks enn den strengeste gutten i den europeiske klassen, Danmark.

Tiltakene er svært oppsiktsvekkende, og utfordrer demokratiets rettsprinsipp. Norge bør virkelig følge utviklingen i Sverige svært tett nå, for når M kommer med tiltak få ville ha spådd bare for noen uker siden, forteller dette oss at landet er i ferd med å rakne. Så langt har politisk ledelse latt den kriminelle innvandringsdrevne kriminaliteten få utvikle seg. Man har i minst to tiår latt det skure og gå. Man har snudd det blinde øyet til mens voldelige og lovløse midtøstentilstander har fått etablere seg.

-Våre hjemlige terrorister

– Gjengvolden er en større trusel mot Sverige enn noen i dag aktiv politiker har villet innrømme. Kriminaliteten er systemtruende. Det krever blant annet at lover og verktøy som i dag anvendes mot terrorister bør kunne anvendes mot de kriminelle gjengene.

Slik åpner presentasjonen av de 10 tiltakene. Og det fortsetter slik:

Gjengen er som Sveriges hjemlige terrorister. De må møtes med vårt demokratis fulle kraft. Derfor trengse det mønsterbrytende tiltak som retter seg spesifikt mot de gjengkriminelle og som kan snu utviklingen.

Det anslås nå fra øverste politihold at Sverige nå huser 5.000 gjengkriminelle som er drapsparate, nsten like mange personer som i operative politistillinger. Disse kriminelle trener opp barna sine til den samme kriminelle løpebanen som de selv har som geskjeft.

Ta fra dem barna

Det er her punkt 6 i Ms plan slår til: Barna til de gjengkriminelle skal staten overta omsorgen for, dette for å stoppe reprodusering av gjengkriminelle. M går til 2022-valget med konkret dette på menyen:

Flere omsorgsovertakelser for å hindre at barn begår grov kriminalitet eller fostres inn i kriminalitet. … Ifølge politiet finnes det  dag et 40-talls slektsbaserte kriminelle nettverk i Sverige som bedriver organisert kriminalitet. I disse nettverkene er individet underordnet – klanen går først. Der fostres barn til å ta over den organsierte kriminaliteten og det mangles vilje til å bli en del av samfunnet. … Etter dagens lovverk kan en overtakelse i henhold til LVU (Lov og særskilte bestemmelser om omsorg for barn) være aktuell i samtlige av disse tilfellene – når det er risiko for at barnets helse og utvikling skades. Problemet er dog at dette skjer i for få tilfeller.

M tar deretter til orde for å endre lovverk for at staten lettere kan ta barna fra de gjenkriminelle. Partiet vedgår at dette kan bli kostnadskrevende, og peker på staten som den ansvarlige aktøren:

– En anledning till att omhändertaganden sker för sällan är kostnaden. Det är i huvudsak statens uppgift att upprätthålla lag och ordning, inte kommunernas, och staten bör därför stå för en större del av notan än idag.

– Staten måste ställa tydligare krav på att fler barn i riskmiljöer ska omhändertas. Det handlar både om en tydligare styrning men också att, vid behov, ändra i regelverken.

M mener også at politiet oftest vet hvilke barn som vokser opp i kriminelle gjenger:

Politiet har ofte god kunnskap om hvilke barn som vokser opp i kriminelle miljø. Derfor bør påtalemyndighetene kunne søke og fatte en avgjørelse om øyeblikkelig omsorgsovertakelse, ifølge LVU. I dag er det bare sosialnemden som har myndighet til å gjøre en slik anmodning.

Hvor mange barn?

Med tanke på at man mener at 5.000 personer er drapsparate i gjengene, må dette nødvendigvis betyr at de fleste er voksne, og i disse kretser giftes man bort i ung alder. Hvor mange barn som dermed M ser for seg skal tas fra de kriminelle, må dermed nødvendigvis være et firesifret antall.

Hvor realistisk er dette forslaget? Er det alle guttene til de gjengkriminelle man ser for seg at staten skal overta omsorgen for? Selvsagt tilsier fornuften at hvis man skal ha forhåpninger om å kunne bryte den onde sirkelen, så må man ikke minst gå inn og stoppe næringskjeden, altså reprodusering av kriminelle.

Her er presentasjonen av tiltakene.