Islam

– Skal millioner fortsatt gå til bedrageri, jødehat og ekstrem-islam?

Den svenske staten har pøst millioner på millioner av kroner i lommene på ekstremister i landet. Skal dette bare fortsetter? spør ledende profiler.

Det stormer rundt det som i Sverige kalles Folkbildningsrådet, som fordeler statlige midler fra Utdanningsdepartementet til folkehøyskoler, studieforbund og folkehøyskolers studentorganisasjoner. Og hold dere fast. Beløpet som ble fordelt i fjor var på hele 4,1 milliarder kroner. Det er med andre ord mye penger å hente for dem som vet hvordan man skal søke for å trekke vinnerloddet.

Massivt bedrageri og taushetskultur

Nå er det avslørt systematisk juks i nesten alle studieforbund. Flere studieforbund har betalt for «fake kurs» og i hele åtte av ti studieforbund i innvandrertunge Järva er det avdekket «feilaktige eller bedragerirelaterte utbetalinger», skriver de høyt profilerte Magnus Ranstorp, Peder Hyllengren, begge Forsvarshøyskolen og professor ved Malmø universitet, Aje Carlbom. De tre sier rett ut at alle disse studieforbundene med statlige bidrag er blitt «parallelle sosialkontor der de som vil fuske har fått et ubegrenset bankkort med samme pinkode». Det handler om alt fra falske fakturaer, falske utleiekontrakter og en taushetskultur i og mellom studieforbundene der alle ser ut til å vite om at fusk forekommer. Like fullt, sier de, beskytter man hverandre og fortsetter å sko seg på skattebetalernes bekostning. Det handler ikke om noe få råtne egg i kurven, fortsetter de, men et utbredt og systematisk bedrageri.

Midlene som deles ut skal styrke demokratiet, men det er det motsatte som skjer. Som støtten til Ibn Rushd, et studieforbund med tydelige forbindelser til det totalitære Brorskapet. I dag kan de tre profilene avslører ideologisk bedrageri. En av de seks medlemsorganisasjonene i Ibn Rushd er Eritreanska kulturforum. Mellon 2016-2019 inviterte de Sheikh Tawfeeq As Sayegh som hovergjest og foreleser nesten hvert år på sin sommerleir, kalt Mukeyem, på Sjövik folkegøyskolea. Denne saudiske imamen Saudiska imamen As Sayegh er beryktet for sine antisemittiske uttalelser. Flere ganger har man oppfordret til at  jøder skal drepes, slaktes og utryddes. I 2016 var denne sommerleiren sponset av Ibn Rushd og Islamic Relief, sistnevnte også en del av Brorskapet.

Nylig bestemte Gøteborg seg for å fryse all støtte til Ibn Rushd lokalt da det ble avdekket at den salafistiske stormoskeen Bellevue-moskeen, som i sin tid ble fullfinansiert av Saudi-Arabia, var en av Ibn Rushds lokale medlemsforeninger og samarbeidspartner.

Jøder er «skitne mikrober»

Også Kulturföreningen Amaneti har invitert antisemittiske hatpredikanter fra Balkan. En av disse er Dhulkarnein Ramadani som ble invitert til Gøteborgmoskeen på en konferanse i 2017, sponset av Ibn Rushd og Islamic Relief. Året før hadde Ramadani formulert budskapet ”Sannheten om jøder”, der han omtaler jøder som «skitne mikrober» og disse «apene og grisene» må helbredes med antibiotika. Han anklaget også jøder for å drepe muslimske barn som «sakrale offer på alteret til Gud».

Det stopper (selvsagt) ikke her.  Gøteborgs unge muslimer (GUM) er en annen partner til Ibn Rushd. I 2013 inviterte GUM og Ibn Rushd den kontroversielle predikanten Kamal El-Mekki til Gøteborg-moskeen, som mener frafall fra islam skal straffes mede døden.

Samme El-Mekki trives i den største Brorskapsmoskeen i Norge, Rabitamoskeen til Det islamske forbundet, og ble også nektet å opptre i regi av Rabitamoskeens ungdomsgruppe på Kuben videregående skole.  

Islamsk informasjonsforening (IIF) er nært knyttet til Gøteborg-moskeen og dens imam Ahmed al-Mofty. Ifølge IIFs nettsted, aksepteres polygami og nettstedet beskriver parallelle lovbestemmelser som færre arverettigheter for kvinner. At Ibn Rushd samarbeider så tett med Gøteborg-moskeen som stadig havner i dårlig lys grunnet deres syn på demokrati og kvinner, er dypt problematisk, skriver de tre profilene.

Erdogans forlengede arm

En annen av Ibn Rushds ​​lokale medlemsforeninger er den islamistiske organisasjonen Gøteborg Diyanet camii, som er en av president Erdogans viktigste forlengede armer i Sverige. Ibn Rushd er ofte arrangør av de tyrkiske nasjonalistdagene for denne organisasjonen.

– Til tross for fortsatte skandaler rundt Ibn Rushd og skattemidler fordelt til diverse organisasjoner, skoler og forbund, viser våre gjennomganger at det er store mangler ved Folkbildningsrådets evne til å leve opp til kravene fra myndighetene til statlige tilskudd til folkeopplæring. Spørsmålet er om Folkbildningsrådets styre vil ta vanskelige, men nødvendige tiltak, eller om det velger å se den andre veien og bare la millioner fortsette å strømme til organisert juks og kriminalitet samt islamistiske og udemokratiske aktiviteter?

Og tror man Norge er forskånet fra liknende juks, fanteri og ideologisk undergraving av friheten vår – betalt med offentlige midler, det vil si våre skattekroner? Vi vil anta at her ligger det mye interessant gravearbeid både lokalt og nasjonalt for hele den sannhetssøkende norske journaliststanden.

Expressen