Kriminalitet

Så enkelt snytes staten: Melder sin egen død

Det ble meldt at han døde i Irak-krigen i 2005. Familien fikk dermed stønad som etterlatte. Men mannen var høyst levende - på ny identitet som konas nye ektemann.

Det er bare fantasien som begrenser hvordan ikke-vestlige – typisk fra islambeltet – kan suge kroner ut av statskassen.

«Truer tilliten til velferdssystemet», melder SVT. Det handler om pårørende som melker staten etter at slektninger meldes døde, og personer som skjuler at de har flyttet fra Sverige. Slik tappes staten for minst titalls millioner kroner årlig.

Dette mønsteret foregår i hele Vest-Europa, er min fornuftsbaserte påstand. Fordi vi i utgangspunktet er et tillitsbaserte samfunn. Og fordi da velferdssamfunnet ble bygget opp, var vi en svært homogen befolkning der vi hadde «sosial kontroll» på hverandre i positiv forstand. I dag vet mange knapt hvem naboen er, og kan dertil ofte heller ikke føre en samtale med han/hun på norsk. Og vi har fått klankultur og parallelle samfunn i staten som ikke respekterer fellesskapets goder.

Det handler om doble pensjoner, folk som trygdes selv om de ikke lenger bor i landet og personer som henter inn døde slektningers pensjoner. Vi skrev om dette i fjor, og da kom Faktisk.no på banen med «fasiten»: Nei, i Norge har vi ikke slike problem. At nevnte redaksjon gang på gang viser at de ikke har forstått sin flekulturelle samtid, nevnes bare i en sving her. Heldigvis står det noe bedre til i SVT for tiden.

Avslørt av DNA-test

SVT kan fortelle om en iraker som ble meldt drept i krigen i Irak i 2005. Familien fikk pensjon som etterlatte i over 10 år. En slektning søkte om pensjonen i 2007. Det ble levert inn en dødsattest til Migrasjonsverket, utstedt i Irak. Så kommer kanskje det mest spektakulære: Utbetalingene skulle gå til en konto til den etterlattes kone sin nye ektemann. Siden det gikk over en halv million kroner inn på denne kontoen, penger som skal komme barna til den etterlatte til gode.

Først 13 år senere ble løgnen avslørt. En DNA-test viste at den nye ektemannen var med 99,999 prosents sikkerhet den angivelige døde mannen.

Fra pensjonsmyndigeheten uttales dette:

– Jag tycker det är stötande att man kan få så mycket pengar på felaktiga grunder. Ambitionen är att kräva tillbaka varje enskild felaktigt utbetald krona, säger han.

SVT presenterer også fem andre tilfeller av trygdejuks:

Bosatt utomlands sedan 2010

Efter ett anonymt tips utredde Pensionsmyndigheten en person som visade sig ha bott utomlands sedan åtminstone 2010 – och samtidigt hyrt ut sin lägenhet i Sverige i andra hand. Myndigheten kom fram till att personen därför hade fått 950 000 i garantipension och 520 000 i bostadstillägg felaktigt utbetalat.

Krävs på: 1 470 000 kronor

Fick pension efter dödsfall

Kvinnan avled 2017, trots det fortsatte utbetalningar av garantipension och bostadstillägg i tre år. Enligt Pensionsmyndigheten borde dödsboet ha insett att utbetalningarna var felaktiga och kräver nu tillbaka pengar.

Krävs på: 380 000 kronor

Fick pension från två länder

Mannen har fått garantipension och bostadstillägg i Sverige sedan 2012. Samtidigt har han fått pension från ett annat land. Efter en utredning drog Pensionsmyndigheten slutsatsen att mannen är bosatt utanför Sverige – och vill ha pengar tillbaka.

Krävs på: 520 000 kronor

Bott utomlands sedan 2015

Sedan 2015 har en person fått 180 000 kronor i bostadstillägg och 470 000 kronor i garantipension felaktigt utbetalt. Enligt Pensionsmyndighetens utredning har personen de senaste fem åren vistats majoriteten av tiden i ett annat land – och anses därför ha större anknytning dit än till Sverige.

Krävs på: 650 000 kronor

Hade dubbla pensioner

Sedan 2012 har en kvinna fått garantipension i Sverige, men när Pensionsmyndigheten gjorde en riktad kontroll kom det fram att hon samtidigt fått pension från ett annat land. Därför har för mycket pengar betalats ut, enligt myndigheten.

Krävs på: 150 000 kronor

Velkommen til vår nye virkelighet, selv om Faktisk.no velger å leve i den gode gamle virkeligheten.