Gi dem klekkelige bøter for koronautbruddet i Østfold

Over 200 er påvist smittet og 2.500 er satt i karantene etter sjiamuslimenes ulovlige feiring i Østfold. Nå er de anmeldt, og nå må det reageres med bøter. For hvis ikke vil dette gå på rettssfølelsen løs til den gjengse borger i landet.

Smittesituasjonen er enda verre enn vi rapporterte om i går. Antall smittede totalt var i dag morges på 75 konstatert tilfeller i Sarpsborg og 137 tilfeller i Fredrikstad ene og alene grunnet sjiafesten i Skjeberg 29. august. Senest søndag ble 25 nye personer testet positivt i Sarpsborg, mens tallet for Fredrikstad var fem nye koronatilfeller. Totalt har smittetallet altså passert 200.

Over 1.500 personer ble satt i karantene, så vi i dag morges. Nå er antallet steget til 2.500 i løpet av dagen.

Man kan ane seg hva dette koster kommunene, i tillegg til personlige belastninger av ulik art for de berørte innbyggerne. Utdanninsgetaten vil at flere skoler i Sarpsborg skal stenges. De frykter for sine ansatte.

Flere ulovligheter

Dette smitteutbruddet er det største i hele Norge siden våren, ifølge Folkehelseinstituttet, som dertil frykter at man ikke har klart å fange opp alle smittetilfellene. Da kan det bli nye smitteklynger og så kan dette utbruddet dra litt ut i tid, i henhold til instituttet.

Det sjiamuslimske trossamfunnet brøt ikke bare regelen om maksimalt 20 personer til stede i en enebolig. De brukte boligen også ulovlig som et religiøst forsamlingslokale, dertil med rundt 170 personer til stede.

Forstander Sadiq Baker Alezairjawi i det sjiamuslimske trossamfunnet Al-Ghadir, mer enn antyder at det er dem selv som er de reelle ofrene: «Mange av våre medlemmer som har fått konstatert smitte, har ikke merket noe. Slik sett er vi ofre selv. Det må ha kommet fra et sted.»

Ja, det ville vel vært holdningen også om det var en kristen sekt som bevisst brøt flere lover? Vi er ofre.

Gi dem bøter

I Ålesund fikk en utenlandsk statsborger nylig bot på 20.000 kr og to års utvisning fra Norge for brudd på karantenereglene.

Personen kom til Norge og landet på Ålesund lufthavn Vigra for omtrent en uke siden. Da hadde han reist fra Tyskland via Nederland med fly, men personen er ikke tysk statsborger. Ifølge politiet var formålet med reisen å besøke bekjente på Sunnmøre.

Politiet i Møre og Romsdal avdekte at han ikke overholdt pålegget om ti dagers innreisekarantene. Samme dag fattet Utlendingsdirektoratet et vedtak om at han skulle bli utvist fra Norge i to år.

(…)

Personen vedtok forelegget på 20.000 kroner for brudd på smittevernloven med bakgrunn i covid-19-forskriften.

Brudd på karantenen gir 20.000 i bøter, og personen var heller ikke koronasmittet.

Hvorfor reagerer ikke myndighetene lokalt i Sarpsborg og Fredrikstad prompte med bøter overfor Al-Ghadir-medlemmene? tenkte vi i dag morges.  Hva med andre folks rettsfølelse? Hva med andre folks motivasjon til daglig å begrense sine liv for å innfri smittevernreglene når de ser at grelle brudd på reglene ikke får en eneste konsekvens?

Og så skjer det. Anmeldelse er levert av kriseledelsen i Sarpsborg nå i ettermiddag.

Bare slik kan vi borgere få en opplevelse av at det ikke gjøres forskjell på folk ut fra religion og etnisitet. Gjøres det, er det en coctail for å skape splid mellom grupper.