Statistikk

Sverige: Laveste innvandring på 15 år og høyeste antall døde på 151 år

Fortsatt innvandringsoverskudd i Sverige, tross lavere innvandring og rekordhøye dødsfall.

Nye tall fra det svenske statistikkbyrået (SCB) viser at koronatiden har gitt Sverige den laveste innvandringen i første halvår 2020 siden samme halvår i 2005. Samtidig døde det langt flere enn vanlig.

Innvandring

I overkant av 36.000 innvandret i denne perioden i år, mot ca. 55.000 i fjor, en nedgang på i underkant av 35 prosent. Også utvandringen var mindre, men bare i underkant av 1 prosent (fra 21.492 i fjor i første halvår til 21.289 for samme periode i år), som igjen gir at innvandringsoverskuddet er det laveste siden 2005. SCB forklarer utviklingen som en direkte konsekvens av koronapandemien.

Nedgangen i innvandringen gikk jevnt og trutt fra januar (ca. 9.000) til mars (ca. 7.000), deretter kom et kraftig fall i april (ca. 4.000). Siden har den steget noe, i juni lå innvandringen på ca. 4.500.

Av de ti vanligste innvandringslandene til Sverige var det kun Danmark som hadde en økning (med 41 personer), mens de øvrige hadde nedgang. Nedgangen var for eksempel på 3.299 fra Afghanistan og 1.821 færre fra Syria. Sverige er ikke et så attraktivt innvandringsland for Norge, så vi er ikke på denne listen.

I første halvår av 2020 økte befolkningen i 173 kommuner, som er 60 prosent av Sveriges kommuner. Det er 36 kommuner færre enn i samme periode i fjor (da befolkningen økte i 209 kommuner). Som vanlig var befolkningsøkningen størst i de tre storbykommunene (Stockholm, Malmø og Gøteborg), men økningen var betydelig lavere enn «normalen».

Av Sveriges 15 av 21 län (fylker) var det befolkningsvekst, som stort sett for alle skyldes nettoinnvandring (flere innvandret enn hva som utvandret).

Dødsfall

Samtidig viser tallene fra SCB en dyster rekord for Sverige. I første halvdel av 2020 døde 51.405 personer. Dette var det høyeste antallet dødsfall i Sverige i løpet av første halvår siden samme periode i 1869, da 55.431 mennesker døde (mange på grunn av hungersnød). Den gang hadde Sverige et befolkningstall på noe over 4 millioner, i dag er landet over 10 millioner innbyggere.

De 51.405 dødsfall utgjør 4.633 flere døde enn gjennomsnittet for årene 2015–2019 (som lyder på 46.772 dødsfall).

Det høyeste antallet dødsfall var i april, da 10.543 døde. Også for mai var dødstallene høye (8.906), men de i juni lå på 7.395. De høye dødsfallene tilskrives koronapandemien, men SCB sier ingenting om at det først og fremst handler om hvilke tiltak covid-19 er blitt møtt med i Sverige. I dag er det registrert 5.802 covid-dødsfall i Sverige, Norge har 264.

Så kan det være at mange i Sverige er fornøyd med at det kommer færre innvandrere til landet, de sliter som kjent med skyhøye problemer og kostnader knyttet til innvandringen, men jeg betviler vel at nedgangen vil vare. Sverige klarer ikke å sette foten ned. Så kan det kan også være at flere stiller spørsmål ved koronahåndteringen, ikke minst beskyldningene om at Sverige har «ofret» mange av sine eldre med å satse på flokkimmunitet. Avisen Expressen.se har tidligere denne måneden avslørt at for svenske smitteverneksperter ble flokkimmunitet tidlig sentralt – selv om helsemyndighetene i ettertid har nektet for at dette var deres strategi.

SCB.se