Aktuelt

Restaurant risikerer 600.000 kr. i bot for ulovlig arbeidskraft

Det skal koste å bryte utlendingsloven, hvis Oslopolitiet får det som de vil.

Politiadvokat og aktor Hans Petter Pedersen Skurdal i Oslo politidistrikt sier at Oslo-restauranten som er tiltalt for bruk av ulovlig arbeidskraft ikke bør være overrasket over det høye botnivået og viser til Oslos politidistrikts bøtedirektiv. Her fremkommer det at arbeidsgivers bot for å bruke arbeidskraft uten lovlig opphold er 50.000 kroner for en dags arbeid.

Politiet har ikke tiltalt eieren av restauranten, men selve restaurantselskapet. Heller ikke mannen som jobbet som vikar, er tiltalt i saken. I tiltalen skriver påtalemakta at selskapet har brutt loven ved «forsettlig eller grovt uaktsomt å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft når utlendingen ikke har nødvendig tillatelse etter loven», melder Vårt Land.

Plogs «gode kriminalitet»

Mannen, som har fått avslag på asylsøknaden i Norge, men ikke forlatt landet, har arbeidet ved restauranten i tidsrommet september 2018 til juni 2019. Mannen tilhører det såkalte bemannings- eller vikarbyrået Plog AS, eid av Arne Viste. Viste ble i fjor ble dømt til ett års betinget fengsel for å bidra til sysselsetting av asylsøkere uten lovlig opphold, i tillegg til 1,5 millioner kroner i bot og inndragning av 1,4 millioner kroner – for øvrig penger som Viste allerede hadde på sin selvopprettede «skattekonto».

Den lave straffen må sees i sammenheng med at denne virksomheten nærmest anses som «den gode kriminaliteten». Han har da også gjort det klart at han ikke kommer til å avslutte driften, ikke minst fordi han styres av Gud. Viste er da også tildelt flere priser for sin kamp for «papirløse asylsøkere», blant annet Kirkens Bymisjons Brosteinpris for 2019 og Aftenbladets statuett for 2019.

Det kan kanskje være derfor at politiet går strengere etter dem som benytter denne arbeidskraften. Da politiet avdekket dette arbeidsforholdet fikk restauranten først et forelegg på 150.000 kroner. Forelegget ble ikke godtatt, og dermed blir det rettssak. Den foregår i tingretten i dag.

Arbeidsgivers plikt

Restaurantselskapets advokat Alexander Schimmelpfennig Nygaard mener at botens størrelse er «et rent skremmeskudd fra påtalemakta», og sier at saken handler om undersøkelsesplikt:

– Hva skal en arbeidsgiver som gjør bruk av et vikarbyrå undersøke? I denne saken har restauranten handlet i god tro, for vikaren er tilsatt i vikarfirmaet. Restauranten var ikke mannens arbeidsgiver, det ansvaret har Plog, sier han, og understreker at hans klient bare har kjøpt en tjeneste. Det var nettopp dette som var en sentral del av rettssaken mot Viste, at arbeidsgivere kunne bli villedet av hvordan Plog opererer. Men det spørs om man kan fraskrive seg et slikt ansvar.

I en tidligere rettssak, også ført av Hans Petter Pedersen Skurdal, om bruk av ulovlig arbeidskraft opplyste politiet at arbeidsgivere alltid må sjekke personens status før de ansetter en som ikke kan dokumentere lovlig opphold i Norge. I denne saken la aktor ned påstand om 500.000 kroner i bot, den ble halvert av Borgarting lagmannsrett.

Det står neppe på politiets vilje til å håndheve utlendingsloven, det er nok langt verre med en del andre som tar loven i egne hender mens de skifter batterier på glorien.