Politikk

Nytt parti i Sverige: skal verne om arabernes rettigheter

En eller flere smarte arabere i Sverige har kommet til at integreringen av arabere ikke er bra nok. Derfor må arabernes rettigheter løftes frem, for noen må jo ta ansvar for araberne som folkeslag, heter det.

Integreringen i Sverige går så det suser, og alle de ulike innvandrergruppene står på dag og natt for å ta del i det svenske samfunnet og landets frihetsverdier. Det er sikkert derfor svenskene nå kan se fødselen av et nytt politisk parti, Arabiske Partiet, som ifølge seg selv skal «føre en mer effektiv integreringspolitikk og beskytte rettighetene til arabere».

Men selv stifterne bak dette Arabiske Partiet – og deres ønske om å beskytte rettighetene til araberne i Sverige – skjønner at de kan bli forstått, eller det de tror er «misforstått». For de påpeker at partiets navn ikke må forveksles med at partiet står for «arabiske verdier» eller at formålet er å «arabisere Sverige». Nei, nei, tvert om, heter det, for partiets oppgave er «å ta ansvar for vårt folkeslag».

Og hvorfor må de så danne et politisk parti for å ta ansvar for sine egne, som i seg selv ikke handler om integrering, men om segregering? Jo, fordi ifølge dem opplever araberne i Sverige mange utfordringer i hverdagen: «utenforskap, uro for fremtiden, splittelse og mangel på fellesskapsfølelse.»

Arabiske Partiets oppgave er derfor «å representere, ta ansvar og arbeide for arabere i Sverige». Dette mener de vil være et effektiv bidrag for bedre integreringen og på «et fremgangsrikt sett redusere kriminaliteten og arbeidsløsheten for samme gruppe».  Hva med å heller minne araberne i Sverige om at også de plikter å følge svenske lover og at det forventes at de forsørger seg selv?

Det Arabiske Partiet vil derimot ikke rote seg bort i noen religiøse konflikter. De omtaler seg som økonomisk og religiøst uavhengig, et sekulært part. Sistnevnte betyr at representanter for partiet ikke kan arbeide for noe religiøst ståsted – og det er ikke tillatt med religiøse symboler eller klær for partiets representanter. Stikk i strid med svensk lov, der altså.

De hevder at partiet har en «sosialistisk orientering med visse kapitalistiske innslag», som lett kan tolkes til sterk støtte til velferdsstaten der partiet skal sikre araberne velferdskroner – de har jo rettigheter, må vite, det ansvaret tar dette partiet.

Og partiets logo er intet mindre enn «Enighet og fellesskap» (de bare glemte «mellom araberne»).

Nettstedet til Arabiske Partiet

Men så har det seg slik at det er kommet frem at partiets stifter selv er tidligere straffedømt. Den da 33-årig arabiske mannen ble i 2017 dømt i Malmø tingrett for trusler og trakassering. Dommen ble rettspsykiatrisk behandling med prøveløslatelse. Det har fått partiet til å rykke ut på Facebook med en melding om det stemmer at han er dømt, men det er visstnok bare «mindre forbrytelser» – og dommen holder visstnok heller ikke vann. Han har derfor anlagt søksmål blant annet mot domstolsverket til Justisdepartementet. For vi vet jo «alle» at svenske domstoler og politi er knallharde i klypa mot kriminelle.

Gratulerer, Sverige, kan det bli bedre? Kanskje noen frihetsorienterte arabere i Sverige skulle ta til motmæle mot dette patetiske forsøket, eller ligger det noe i ordtaket om at to arabere i samme rom betyr tre forskjellige meninger?

(Illustrasjonsfoto: HRS)