Forskjellsbehandling og diskriminering

Blindt forsvar for nikab

Skal vi forby all ansiktstildekking utenom den omstridte nikaben - fordi det er "autoritær lovgivning" som "undertrykker minoriteter"?

I et innlegg i dagens Aftenposten med overskriften «Niqab-forbud ved universitetene er et inngrep i ytringsfriheten» prøver Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon, å få Regjeringen og Stortinget å lytte til «studentene og sektoren når vi sier at et nasjonalt forbud ikke er noe vi ønsker oss».

Det er sikkert riktig at mange av studentene og mange i sektoren ikke ønsker seg noe forbud, verken mot nikab eller annet, for identitetspolitikken og den såkalte avkoloniseringen har fått et sterkt fotfeste også i våre høyere utdanningsinstitusjoner. Likevel bør en debatt føres på faktuelle premisser.

«Aune-utvalget foreslår å forby ansiktsdekkende plagg ved universiteter og høyskoler. Dette mener Norsk studentorganisasjon er et inngrep i ytringsfriheten og et skritt i autoritær retning», åpner Garcia med, og da burde det jo nettopp være dét som var tema: ansiktsdekkende plagg, ikke nikab – selv om det også vil ramme nikab.

Så kunne vi jo vridd på det: Vil et tildekket ansikt i offentligheten, for eksempel på et universitet, kunne by på problemer eller ikke? Hvis nei, som det argumenteres for, da kan vi vel sidestille ansiktstildekking til en kvinne nikab med en uniform som benyttes av kvinner og menn i Ku Klux Klan?

Ville «studentene og sektoren» gått ut i et blindt forsvar for KKK-uniformen i ytringsfrihetens navn og hevdet at forbud er et skritt i autoritær retning? Ville man hevdet at det ikke er så nøye med «ansiktskontakt», da blikkontakt er godt nok? Ville man hevdet at man hindret KKK-mennesker utdanning?

«Hvis utdanning ikke er for alle, men blir begrenset av hvilken religion du tilhører, så har vi tatt et langt skritt tilbake i historien og ikke tatt til oss noe av det man prøver å lære bort på landets universiteter og høyskoler.»

Premissene vil jo være de samme, bortsett fra at vi kjenner svært godt til det politiske standpunktet til KKK-uniformen, mens storsamfunnet skal presses til å godta heltildekking av kvinner fordi det skjer i islams navn – og det selv om nikab var en (tildels omstridt) skikk før islam ble funnet opp. Uansett kan ikke religion trumfe alt, så da nytter det ikke å dytte religion på «minoriteter»:

«Autoritære lover som kan bli brukt til å undertrykke minoriteter, hører ikke hjemme i dette århundret.»

Men er det nå så autoritært å forby ansiktstildekking? Og vi kan jo ikke forby alt vi ikke liker – bare noe? Min gjetning er at mange er villig til å akseptere heltildekking av kvinner fordi det er et «så lite problem», det er «så få». Det er ikke et gyldig argument, da det ikke er prinsipielt.