Politikk

SV-ere i drømmeland

Man skal åpenbart være optimist for å velge seg partiet SV, men det får være grense for optimisme. SV i Senja kommune tror på bedre finansieringsordninger for flyktninger - fordi de har sendt et spørsmål til statsråden. Vet de hvordan nasjonal politikk utformes?

For noen dager siden publiserte vi en omfattende artikkel om en politisk beslutningsprosess i Senja kommune som handler om bosetting av en irak-kurdisk familie på fem, der samtlige av de nå voksne barna er multifunksjonshemmede. Dette er en bosetting som Senja kommune ikke har økonomi til, men aktivister, inkludert politikere, lar følelser styre over realiteter. De er dermed villig til å sette kommuneøkonomien over styr, for å fortelle omverden hvor «gode mennesker» de er.

Men også de «gode» politikerne skjønner at Senja kommunes økonomi ikke strekker til, så de håper at staten skal ta regningen for hele livsløpet for de tre multifunksjonshemmede.

Det er jo et fromt ønske, men det er så urealistisk at man bare kan måpe. I tillegg er dette å ønske velkommen til et etnisk norsk lovverk, for en slik finansiering skal vel ikke bare gjelde for flyktninger?

Bosettingssaken behandles i dagens kommunestyremøte i Senja, som pågår nå. Men Senja-SV har ønsket å utsette realitetsbehandlingen av saken.

Katrine Boel Gregussen fra SV har nemlig sendt et spørsmål til regjeringen om bedring av de økonomiske støtteordningene til kommuner som bosetter mennesker med nedsatt funksjonsevne, som skal besvares av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Dette svaret skal, ifølge opplysninger til lokalavisen Folkebladet, komme i morgen (fredag).

Derfor foreslo Herbjørg Valvåg (SV) ved kommunestyrets start i dag at saken blir utsatt til dette svaret foreligger. I går sa hun blant annet til Folkebladet:

 – ( … ) staten må ta et ansvar for å betale kostnader for de tre ungdommene etter fem år. … Regjeringa og politikerne på Stortinget bør nå være godt kjent med problemstillingene rundt bosatte flyktninger med funksjonsvansker.  … Regjeringa med integreringsministeren i sentrum er den fremste til å ordne opp i denne systemfeilen.

Skjønner SV i Senja kommune hvilket omfattende lovverk det er snakk om? Tror hun at statsråd Melby kan knipse med fingrene og endre denne ordningen? Uten at Stortinget skal ha noe å si, dertil med en mindretallsregjering? Uten høring fra ulike aktører? Litt sånn, hei, statsråd Melby, vi trenger en milliard kroner ekstra eller noe deromkring her i Senja for å kunne forvalte bosettingen av tre multifunksjonshemmede, ok? 

Og det «postive svaret» fra statsråden skulle være: Ja, denne ordningen er ikke god nok. Penger er underveis.

Uansett, kommunestyrets svar på spørsmålet om utsettelse ble nei. Saken skal behandles senere i dag. Så får vi se hva Senja kommunestyre havner på, og også vente på statsrådens svar. Sistnevnte regner jeg med blir i rimelig generelle vendinger, men det betyr ikke at denne ordningen bør frikjennes: den bør under lupen.