Ufrivillige ekteskap

Forbud mot søskenbarnekteskap kan nå bli en realitet

I dag leverte FrP et forslag - igjen - om forbud mot søskenbarnekteskap. Ap støtter et forbud, da de fremmet et slikt forslag selv for to år siden, og nå sier kulturminister Raja (V) at han har jobbet i ti år for å få et forbud. Sier du det du, Raja.

Oslopolitiet vil ha forbud mot søskenbarnekteskap for bedre å bekjempe vold i nære relasjoner og æreskriminalitet som sosial kontroll.

Med dette utspillet i bakhånden, la i dag FrP, ved justispolitisk talsperson Per-Willy Amundsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Engen-Helgheim, frem et forslag i Stortinget, om det samme:

Den 16. juni 2020 kunne flere medier melde om at Oslo-politiet nå går inn for å forby søskenbarnekteskap, som et ledd i å bekjempe æreskriminalitet og sosial kontroll. Det fremgår av et dokument som Oslo politidistrikt har sendt til statsadvokaten.

Politiet viser til at et slikt forbud mot søskenbarnekteskap vil få stor betydning for familier, og være et effektivt virkemiddel for å forebygge og bekjempe kriminalitet knyttet til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og mishandling i nære relasjoner. Det vises videre til at politiet mener at tradisjonen med arrangerte ekteskap med ektefelle som hentes fra opprinnelseslandet er ganske utbredt i Norge, og at noen av disse ekteskapene også er inngått mellom søskenbarn.

FrP viser også til «migrasjonsmotiv», altså at unge her brukes som levende visum for søskenbarn i opprinnelseslandet, et tema som har vært til debatt i over 20 år i Norge, og som alltid har utløst harde debatter ofte preget av kunnskapsløshet og hardnakket påstand om angivelig frivillighet i slike ekteskapsinngåelser.

FrPs forslagsstillere avviser en slik påstand: «… da slike ekteskap innebærer at unge mennesker utsettes for ulike former for press om å gifte seg med slektninger i foreldrenes hjemland og på den måten skaffe dem opphold i Norge». Nettopp: Levende visum.

Slik lyder forslaget til FrP:

Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovendring som sikrer forbud mot ekteskap mellom søskenbarn.

Vingle-Raja

Er det noen som kan huske at Abid Raja (V) har stått i bresjen for et liknende forbud?

De som husker godt, har nok ikke glemt hvordan Raja har gått hardt etter dem som har fremmet forbudstanken. En av dem er daværende statsråd, Karita Bekkemellem (Ap). Hun fikk så ørene flagret av Raja i TV2, pluss i spaltene for 15 år siden. Bekkemellem sa rett ut at hun aldri har opplevd en slik «hersketeknikk» som Raja benyttet mot henne. Mens Raja hevdet at «idealet» blant andregenerasjon pakistanere var å velge ektefelle selv. Ja, drømmen har nok alltid vært det for de som har våget å drømme… Tallene gjennom årene har dessverre vist at det er langt fra idealet til virkeligheten. Det er ingen gruppe i Norge med et så omfattende inngifte/tvangsgifte som blant pakistanere.

Da FrP, også i 2005, la frem et forslag i Stortinget om et forbud, gikk hele røkla imot. Og da Ap i 2018 sa at partiet vil forby søskenbarnekteskap, ikke minst på grunn av æresrelatert kontroll, sa Raja at dette ikke er «løsningen».

– Man kan ikke ta lett på dette, det må grundig vurderes og utredes, ikke gjøres over natten sier Abid Raja, parlamentarisk nestleder og finanspolitisk talsperson for Venstre, til VG.

I dag sier samme mann at han har jobbet i ti år for å få et forbud på plass:

«Det har vært viktig for meg i over ti år at et eventuelt forbud skal tas inn i begge lover» (ekteskapsloven og utlendingsloven, red.).

Vel, det er vel heller HRS som kan si at vi konkret har jobbet for et forbud i over 18 år, her ført i pennen av norskpakistanske Jeanette og norskmarokkanske Nadia i 2002. Og eksempelvis her i denne boken, oversatt til engelsk, Human Visas. A report from the front lines of Europe’s integration crisis.

Heller ikke leder av organisasjonen Født Fri, sponset direkte av Venstre med Raja i spissen, ledet av Shabana Rehman, har villet ha forbud, men Født Fri sier de jobber mot sosial kontroll. Men det er nok viktigere å lytte til Oslopolitiet og FrP i denne saken.

Hva sier de andre nå?

Resultatet av ekteskap mellom nært beslektede kan ende i tragedier for dere barn. Det spørs for eksempel om de tre nå voksne sterkt multifunksjonshemmede irakiske kurderne, omtalt hos oss i går, kan være et resultat av søskenbarnekteskap.

Da har vi (kanskje) Ap og (et sikkert) FrP som mener at forbud er veien å gå. Hva vil Sp si? Hva med Høyre, som nettopp kom med en plan for integrering og innvandring? Hvordan skal Høyre i 2020 kunne fortsette å argumentere imot? Siden Venstres Raja har jobbet for forbud «i ti år», så må vi vel ta det for gitt at Venstre støtter et slikt forbud? Og hva med feministpartiet, unnskyld islampartiet, SV? Vil de endelig stå opp for unge med ikke-vestlig bakgrunn, særlig de mest sårbare; kusinene her og i opprinnelseslandet?

Eller ender dette som før: Alle går imot fordi det er FrP som fremmer forslaget? Dette blir faktisk veldig spennende å følge.