Innvandring

En halv milliard ekstra til nye flyktninger

Norske arbeidstakere mister jobbene i fleng og bedrifter går konkurs. Regjeringen satser nå likevel nesten en halv milliard ekstra for å få nye flyktninger i jobb. Hva tenkes det med?

Inkludert delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak, er det over 355.000 ledige i Norge. Man skulle tro at alle økonomiske kluter ville bli satt inn på få dette svimlende antallet raskest mulig ned.

Men, nei. Regjeringen bruker allerede 9,8 milliarder kroner på integreringstiltak, men dette er visstnok ikke nok. Nå skal det satses enda en halv milliard kroner på å få såkalte nyankomne flyktninger ut i arbeid, forteller TV2, som har vært på tur med statsråd for integrering, Guri Melby, til et introduksjonskurs i Asker.

Det er kun kvinner rundt bordet, og alle omtales som flyktninger og er tungt drapert i hijaber. På skjermdumpen fra TV2 er de fire syrerne i samtale utendørs. De vil bli sykepleier, sekretær, psykolog etc, sier de, og Norge betaler. Her er det gratis lunsj til alle som kommer, mens den opprinnelige befolkningen forventes å jobbe hardt hele livet for å finansiere gildet.

Hvor stor oppslutning har denne politikken i befolkningen – dertil nå i økonomisk krisetid?

De nyankomne får bolig, språkkurs, utdannelse, tilrettelagte arbeidsaktiviteter  – alt finansiert av skattebetalere. Dessuten: hvor integrert tror man disse kvinnene blir på sikt? Og hvor mange nordmenn kunne tenkt å benyttet seg av en hijab-dekket kvinne som psykolog, for eksempel? Hvor mange hadde satt pris på å ha en slik ved sengen på sykehuset?

Dessuten: Intensjonen med Flyktningkonvensjonen er midlertidig beskyttelse. Hvorfor skal vi da bruke slike enorme summer på mennesker som etter konvensjonen skal sendes tilbake for å bygge landet når det er mulig? Hvorfor ikke heller gjøre det motsatte: Stoppe det mest av offentlige tilskudd og kreve at de selv blir en aktiv del av Norge. At de selv lærer seg språket, at de selv tar en utdannelse finansiert ved studielån, på linje med de fleste andre i landet som har slektstre 10 – 20 generasjoner tilbake i tid.

Alt er gratis – virkelig?

De må ansvarliggjøres, så enkelt og så åpenbart. Fortsetter vi som før, kommer ikke den begredelige sysselsettingsstatistikken til å endre seg. Og fortsetter vi å dele ut NAV-penger til arbeidsløse – uten å kreve motytelser, som å stå opp om morgenen og rydde gater for søppel -, kommer vi heller ikke videre.

Staten må rett og slett kvitte seg med den mentaliteten som er plantet i folk som har kommet hit: Her er alt gratis, og honningkrukka blir aldri tom!

FrPs nestleder, Sylvi Listhaug, er ikke blid på Solberg-regjeringens prioriteringer i koronakrisetiden. Listhaug mener politisk ledelse bør sørge for å få mer igjen for alle de 9,8 milliardene som allerede brukes på integrering, og samtidig sørge for å få flere tilbake i arbeid etter nedstengningen, ikke minst ved å redde konkursutsatte bedrifter.

Hvem kan være uenig i det? Jo, alle dem som fortsatt ikke vil ta innover seg innvandringen fra islambeltes negative påvirkning på Norge.

Hovedilustrasjon: HRS