Innvandring

Bygger nye asylboliger, mens landets eldre bor på gaten

Nesten tusen nyankomne asylsøkere skal innkvarteres på nybygde eiendommer i Stockholm i år. Det skal ytterligere bygges 80 nye eiendommer i hovedstaden - også disse til asylsøkere. Dette mens svenske pensjonister i byen avspises med et liv på gaten.

Prislappen på den nye asyleiendommen i Västertorp i Stockholm er på 85 millioner kroner. Her kan beboerne nyte godt av lekeplass, parkeringsplasser, miljøstasjon, vaskerom, og oppholdsrom/fellesrom. Migrationsverket skal sende 865 asylsøkere til Stockholm i år. Samtidig planlegges det å bygge 80 eiendommer til i byen i år, som alle skal prioritere asylsøkere, og kun asylsøkere. Sagt på en annen måte: Alle de 80 nye eiendommene som skal påbegynnes i år er «øremerket» nye asylsøkere.

De til sammen tre enhetene til 85 millioner kroner.

Skulle alle de andre eiendommene ha samme prislapp som den som i sommer åpner i Västertorp, blir den totale prislappen på i underkant av 7 milliarder svenske kroner.

Pensjonister fortsatt på gaten

Vi har tidligere vist hvordan i utgangspunktet helt vanlige pensjonister i Sverige ender livet sitt på gaten. De sover på nattåpne hamburgerrestauranter, på tog og busser. De ranes stadig vekk for mobiler og kontanter. Raneren vet hvilken dag som er «lønningsdagen», den 20. hver måned. Denne tragedien kan de eldre ene og alene takke svenske politikere for. Politisk ledelse har prioritert tredje verdens ankomst og slik skapt boligmangel over hele landet.

De aller fleste av disse hjemløse pensjonistene har arbeidet et helt liv. Like fullt er det ikke mer enn eksempelvis en skilsmisse som skal til for at den ene parten ender i denne ulykkelige tilstanden. Eller det kan handle om betalingsvansker, eller at man ikke har bo-referanse.

Det totale antallet hjemløse pensjonister var i 2018 på 1 850 personer. I Stockholm økte antallet eldre uteliggere med 35 prosent under migrasjonskrisen mellom 2015 og 2016. Som en har formulert dette: En syrer på 22 år som kom under migrasjonskrisen tildeles en toroms leilighet midt i Stockholm.

Prioriterer bevisst bort svenske

Nesten halvparten av Sveriges kommuner prioriterer bort svenskene i boligkøene. Nye innvandrere stilles først i boligkøen, kunne vi fortelle i fjor.  Eksempelvis vedtok Kungsbacka kommune i mai i fjor at alle nybygde leiligheter i Anneberg, 52 totalt, skal gå til nyinnvandrede personer. Kommunene mente at man med dette kunne klare å bosette 300 innvandrere. Til og med studenter i Lund opplevde det samme. Nye studentleiligheter ble gitt til nyankomne.

Men svenskene finner seg i at deres eldre – deres egne fedre og mødre – vises en kald skulder, mens nyankomne får en varm velkomst. Det svenske folket oppfører seg som det er totalt kuet, dertil må man kunne etterspørre evnen til å føle empati med dem som bygde velferdsstaten Sverige.

Hovedillustrasjon: Skjermdump SVT da det ble bygd røde «stugor» til asylsøkere.

Samnytt