Islam

Norsk konvertitt: – Flerkoneri må tolereres i Norge

Norsk konvertitt til islam mener at vi i toleransens navn skal akseptere flerkoneri - i Norge.

Linda Noor er daglig leder i den statsstøttede tenketanken Minotenk, grunnlagt av kultur- og likestillingsminister Abid Raja. I et intervju i går, slår hun et slag for «toleranse». Hvis «folk vil ha flere koner i islamske ekteskap, eller om de vil gjøre ting jeg ikke liker, må folk få gjøre det. Toleranse må gå alle veier, så lenge det ikke skader noen». Denne holdningen skal visstnok være «progressivt», i henhold til Noor.

Ja, fortell det til alle kvinner som lever i flerkoneri – mot egen vilje. Fortell det til Huda, kone nummer to, som etter å ha integrert seg i Danmark, ble steinet til døde av ektemannen i februar i Syria. Huda ville leve livet i frihet fra ikke minst islams dogmer og undertrykkelse.

Falsk liberalitet

Noors aksept av flerkoneri er ment som å vise et liberalt ansikt. Det finnes ikke en eneste liberal kultur i islambeltet, inkludert islambeltet her i Norge, som aksepterer flerkoneri. Dette burde være så enkelt å forstå at selv barneskoleelever skjønner det. Holdningen Noor legger for dagen, er med på å styrke patriarkene innen islam i Norge, imamene inkludert som står bak vigsler til flerkoneri i Norge. Holdningen er et slag i ansiktet på vår 150 år lange kvinnekamp, en kamp vi slapp å ta grunnet det nedrige islamsynet på flerkoneri. Islam stiller nemlig i en egen klasse hva gjelder systematisk, teologisk kvinneundertrykkelse.

Noor er stadig på banen med sitt forskjønnende syn på islam og med argument som sjeldent henger på greip. Mens vi andre ser hva vi ser; at islam har parkert kvinnen på sidelinjen av samfunnet siden Muhammed skal ha oppfunnet denne ideologien, og at parkeringsplassene i Norge og Vest-Europa er overfylte av muslimske kvinner, leter Noor konsekvent etter mikro-figurer innen islam uten innflytelse teologisk, og hun finkjemmer islams tekster for å klare å løfte frem noe positivt, som hun så gjør til noe allment.

Kunne Noor selv ha tenkt seg å leve som kone nummer 1 eller 2? Neppe. Det hun holder på med er teoretisk, teologisk akrobatikk.

– Mor er egentlig øverst

Nettopp derfor klarer Noor også å si dette, som kommentar til saken som gikk som en farsott i sosiale medier: Islamsk Råd Norges illustrasjon av bønn i hjemmet, der mor parkeres bak både ektemann og sønner:

– For muslimer er mor egentlig øverst i familien. Mor skal æres tre ganger så mye som ens far. Paradiset ligger under mors føtter. Muslimske barn vokser opp med at mor skal respekteres veldig, veldig høyt. Så det jevnes ut. Kjenner man den muslimske familiekonteksten, vil man ikke reagere så sterkt på det bildet. Samtidig er det ikke slik at man må stå i rekke bakover under bønnen. Det er også vanlig at man står på én og samme linje.

Paradiset ligger under mors føtter… Ja, dette er en av de få setningene som Noor og hennes like klarer å hente ut av islam for å prøve å bevise islams verdsetting av kvinner. Igjen; hvor praktiseres dette i aktuelle miljø i Norge og land i den islamdominerte verden?

Kan Noor forklare oss hvorfor det finnes et hav av negative tekster om kvinner i islam? Det handler ikke minst om Muhammed, som parkerte kvinnene på samfunnets sidelinje, noe som kommer tydelig frem i både koranen, hadith og Muhammeds biografi. Her hadith, som læres bort i moskeer i Norge:

 • «To bønner som aldri kommer opp til himmelen, er bønnen til en
  rømt slave og til en motvillig kvinne som skuffer mannen sin om
  natten.»
 • «En dydig kvinne er en som er en kilde til glede hver gang mannen
  hennes ser på henne, som adlyder han så snart han gir henne en
  ordre, og som tar vare på sin kyskhet og hans eiendeler når han er
  bortreist.»
 • «Hadde det stått til meg å beordre noen til å kaste seg til marken
  for noen andre enn Gud, ville jeg sannelig ha beordret kvinnen
  til å kaste seg til marken for mennene sine. … En kvinne kan ikke
  oppfylle sine plikter mot Gud uten først å ha oppfylt dem som hun
  skylder mannen sin.»
 • «En kvinne som dør, og som mannen hennes er fornøyd med,
  kommer til paradis.»

Alle handler altså om kvinnens underkastelse av ektemannen. Alle. Og hans totale rett på hennes kropp til enhver tid.

Noor brukes som rådgiver og foredragsholder innen det offentlige. Man må trygt kunne si at en som forsvarer islam så hardnakket – og som villeder om islams iboende natur som råder verden over – knapt har annet å bidra med enn at islam får lov til å fortsette med nedrige holdninger – til kvinner, jøder, homofile, og minoriteter.

Jeg kjenner ikke minst en opprørthet med tanke på alle de jentene som selges til sexslaveri – sanksjonert av Muhammed – inkludert i Norge. Hvor er Noors emparti, når ikke dette er hennes fokus? Hvorfor er fokuset på nonsens og falsk propaganda, som er mat til den islamofile eliten?

Og la det være klart: Jeg har møtt kvinner både her i Norge og i Pakistan som lever i flerkoneri. Depresjonen deres var skrevet over hele ansiktet.