Islam

Skal bygge «verdens nordligste» moské

"Verdens nordligste" stormoské skal bygges i Sverige. I tillegg skal det etableres en "orientalsk bazar" for å styrke samhandlingen mellom borgerne i området.

Allerede i 2013 la Norrbottens Islamiska Center (NIC) planene på bordet i Hertsön ved Luleå. Man ville reise en arkitektonisk moské med et 32 meter høyt «tårn»/minaret. Moskeen skal plasseres slik at alle som tar seg inn til Hertsön sentrum umulig kan unngå å se den.

I 2013 lå kostnaden på 40 millioner kroner, men planene rant ut i sanden grunnet vansker med finansiering. Nå har NIC derimot fått nytt styre, og planene revitaliseres. Det snakkes om en bygning til en kostnad av 12 millioner svenske kroner.

Planförslaget innebär en viss påverkan på stadsbilden då den högsta delen av byggnaden föreslås bli ca +57 Meter över nollplanet (RH2000) (dvs. ca 32 meter hög). Detta i kombination med att byggnaden ligger vid infarten till Hertsö centrum medför att byggnaden kommer att synas tydligt för förbipasserande av planområdet.

Like sør for moskeen ligger det i dag et læstadiansk bedehus.

Ved moskeen skal det også etableres en orientalsk bazar. Det heter seg at dette vil styrke samhandlingen mellom innbyggerne i Hertsön.

Kun privatpersoner skal finansiere stormoskeen, sier ledelsen. Tidligere satset man på «mega-finansiering», altså store donorer, som man kan anta handler om land, stiftelser eller sheiker i Midtøsten. Nå skal det satses på «mikro-finansiering».

«Nordens Paris»

Liknende storplaner har vi sett lenger nord i Norge, nemlig i Tromsø. Der fortalte Sandra Maryam Moe, leder av moskeen Alnor, i 2010, at hun skulle ha møtt «en rik saudisk forretningsmann” i London som ville sponse Alnor med 20 millioner kroner for å manifestere islam lengst nord i verden. Som vi også har rapportert før, hadde mosképrosjektet et budsjett på 50 – 100 millioner kroner.

Prosjektet ble stanset den gang av norske UD, som ikke realitetsbehandlet søknaden med forespørselen om å kunne motta de 20 millionene fra utlandet. Søknaden ble lagt i en skuff, som det het.

SVT

Samnytt