Politikk

Lystløgneren

Ønsker vi politikere som jobber for å importere et nytt stemmekveg?

SV-leder Audun Lysbakken hyller alle som går på jobb, ikke minst butikkmedarbeidere, transportarbeidere og renholdere, for deres innsats under koronakrisen. «De er heltene våre», sa Lysbakken i sin 1. maitale.

Det er bra. Det er faktisk bra å hylle alle som gjør en samfunnsinnsats, koronakrise eller ikke. Samtidig vet vi jo hvem som i hovedsak, i alle fall i storbyene, er butikkmedarbeidere, transportarbeidere og renholdere.

For samme SV-leder hyller innvandringen fra Midtøsten og Afrika. Det har han gjort så lenge jeg kan huske. Ifølge Lysbakken er innvandring bra for Norge. Det er bare det at all innvandring til Norge åpenbart ikke er bra for Norge. Masseinnvandringen fra Midtøsten og Afrika er en enorm utfordring.

SV-lederen, verken nåværende eller de forutgående, har aldri nevnt noe om at det kanskje er på tide å trekke i nødbremsen: å begrense innvandringen fra kulturer som åpenbart sliter med å tilpasse seg norsk kultur. Snarere tvert om: SV og de andre innvandringsliberale partiene har vært en pådriver for en uansvarlig innvandringspolitikk som mangler sidestykke i norsk historie.

Årsaken til at vi har fått en ny fattigdomsklasse i Norge, hvor mange ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert, skyldes omfordelingspolitikken på høyresiden – ifølge Lysbakken. Det er Solberg-regjeringens feil, eller alle andre borgerlige regjeringer, at vi har fått større kløft mellom fattig og rik, eller om vi skal si som det er: mellom nordmenn og skattefinansierte innvandrere.

At en ny fattigdomsklasse skal være høyresidens feil, er så hinsides virkeligheten at det knapt finnes ord.

For har du ingen kjernesak lengre i det som opprinnelig var et velfungerende sosialdemokrati, endatil med høy tillit i befolkningen, med likeverd mellom kjønnene, lave lønnsforskjeller, gode sosiale velferdsordninger for alle borgerne, så må du konstruere noe. Og hva gjør du da? Jo, du må ha en «ny» befolkning. Da jobber du for å importerer et nytt stemmekveg.

Den «nye» kjepphesten for venstresiden, og deres statsfinansierte beilere, er å sverme for verdens fattige. Du blir en human, hjertegod innvandringsliberaler. Samtidig viser du at du ikke bryr deg om konsekvensenefor å promotere en uansvarlig innvandringspolitikk. Du lyver uten å rødme for åpen mikrofon, hvor journalistene aldri stiller deg kritiske spørsmål, fordi de står på samme side som Lysbakken & co. Det er viktigere å få sole seg i glansen som en en selvutnevnt Robin Hood for verdens fattige, i håp om at velgerne lar seg lure til å føle det samme.

Føleri, følera, så har vi det så bra.

Innvandringsliberale politikere som Lysbakken må være det nærmeste vi kommer lystløgnere.