Islam

Først bønneutrop, nå megamoské, og ny jubel fra norske biskoper?

Moskeen vil koste 60 - 80 millioner kroner, og imamen regner med at diktatur i Midtøsten betaler. Det er jo "religionsfrihet" både i Norge og Sverige, må vite.

Moskeen i Växjö i Småland skapte store overskrifter i svenske medier da denne Brorskapsmoskeen i 2018 fikk tillatelse til å rope inn til bønn.

Preses Helga Haugland Byfuglien uttalte da følgende:

Skulle dette bli aktuelt i Norge så ville det kirkelige perspektivet vært at religionsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet. Vi lever i et livssynsåpent samfunn der vi må tåle å bli eksponert for ulik tros- og livssynsutøvelse.

Denne policyen fra kirkehold i Norge om å sidestille islam og kristendommen, ser man også i Sverige. Islam og kristendommen er visstnok tvillinger, med felles stamfar, Abraham, eller Ibrahim som han kalles i koranen.

Minimum 60 millioner kroner

Det interessante er ikke minst at de kritiske spørsmålene fra mediene uteblir. Her som i Sverige. Imamen i moskeen i Växjö har vært helt åpen på at ønsket om en megamoské kun kan realiseres med penger fra diktatur som Saudi-Arabia, Qatar og Emiratene. Summen anslås til minimum 60 millioner kroner. De nevnte landene ble allerede kontaktet i 2018/2019.

Nylig er det sendt en formell byggesøknad til kommunen, noe som kan bety at den svimlende summen er på plass. Moskeen skal bli 19 meter høy, med en minaret på 26 meter. Grunnarealet skal bli på 1.100 kvadratmeter, med en bønnehall på 800 kvadratmeter, og med egen kvinneinngang. 1.000 menn skal kunne be samtidig, 400 kvinner det samme, i henhold til moskeens hjemmeside. I tillegg skal det bygges en førskole på 610 kvadratmeter. I dag er det 200 grunnskoleelever som får undervisning i regi av moskeen, 120 barn går i barnehage der.

Växjö figurerer ellers på Nationella Operative Avdelningens (NOA) – Sveriges svar på Kripos – liste over «særlig utsatte områder», og i følge etterretningstjenesten reiste flere personer fra Växsjö i perioden 2011-2015 for å bli fremmedkrigere i konfliktområder.

På sin offisielle Facebookside har moskeen spredd hets mot jøder, oppfordret menn til å kontrollere jenter og kvinner, oppmuntret muslimer til ikke å omgås «kuffar».

Kommunen har åtte uker på seg til å behandle søknaden fra i dag.

Moskeen reklamerer for at et megabygg vil gi muslimer følelsen av tilhørighet i samfunnet – uten å miste opprinnelig identitet:

Det är av stor vikt att även svenska muslimer i Sverige känner att dem tillhör samhället utan att riskera att förlora identitet, religion & kultur (utheving, red.).

Tvinges til underkastelse

Imamen i moskeen uttalte følgende løgner da man var i gang med bønneutropene:

…”böneutropen (har) blivit som en turistattraktion”,

og; ”alla svenskar tycker det är trevligt” att höra den muslimska trosbekännelsen på arabiska.

En reell politisk flyktning fra Iran, Bassam Al-Baghdady, sa i denne forbindelsen dette da debatten raste:

– Men, akk! Nå heves røstene over hele Sverige for igjen å tvinge oss som flyktet fra denne ideologiske torturen (bønnerop, red.), å gjenoppleve den. Vi som er blitt hjernevasket, torturert og trakassert av disse autoritære ideologier og deres selvutnevnte representanter så lenge i våre liv, tvinges nå igjen til underkastelse. Det fristedet der vi søkte asyl for å unnslippe et diktatur, ble et fristed for ideologier som skapte diktaturet og diktatoren vi flyktet fra.

Det som gjør meg virkelig skuffet over det Sverige som tok meg imot som flyktning for 18 år siden, er at man helt har sluttet å bry seg om de reelle ofrene. Sverige bryr seg plutselig heller om hva de selvvalgte religiøse ekstremistene vil og sier.

– De påstår at de snakker for oss, vi innvandrere som flyktet fra nettopp deres autoritære vold og undertrykkelse. De påstår at vi vil ha bønneutrop for at vi skal «føle oss som hjemme». Sannheten er at vi risikerte våre liv og krysset kontinenter og hav nettopp fordi vi ikke holdt ut å være «hjemme».

Den tause saueflokken

Det eneste partiet i Riksdagen som vil stanse Saude-Arabia og dets like fascister i å spre sin ideologi på svensk jord, er Sverigedemokraterna. Og da går jo alle de andre partiene på autopilot inn for det stikk motsatte. Det er slik det fungerer i sandkassa, det husker vi jo godt fra barndommens dager.

Sverige er et annet sted (med Norge hakk i hæl), og det begynner å bli vanskeligere og vanskeligere å ha medfølelse med svenskene generelt, for de vil jo ha denne islamiseringen all den tid folk stemmer som de gjør og er så tause som de er.

Er det noen som klarer å se for seg at det en dag skulle bli færre moskeer?

Samnytt