Faen han tykje i helvete, SSB!

Nå koker det i et nordlandshau - og igjen (!) er det Statistisk sentralbyrå som klarer å karre opp ei lite sart sjel som meg. 

Vel, rett skal være rett. Det er mange dyktige fagfolk i SSB, men noen aktivister derfra gir seg aldri – og den aktivisten som jeg sikter til nå er pensjonisten Lars Østby, som vel fortsatt er innom byrået i ny og ne, og således titulerer seg som forsker og deltar i samfu.. øh, den politiske debatten.

I dagens Aftenposten går Østby i rette med stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H). Du vet, han stakkaren fra Høyre som nylig våget å ta til orde for en strengere innvandringspolitikk, inkludert å redusere antallet kvoteflyktninger fra dagens 3.000 til det tidligere 1.000 i året. Fy seg, så skamløst! om vi skal tro de eviggode innvandringsliberale.

«Det er noen som tar til orde for redusert innvandring av flyktninger. Det begrunnes (ofte indirekte) med at vi i tillegg til flyktningene får så mange familieinnvandrere. Slik fremstilles det også i et intervju med Høyres Stefan Heggelund i Aftenposten 10. mai.»

Innvandringstallkongen

Slik åpner Østby, og da vet vi – i kjent Østby-stil – at han sitter på fasiten. Han har jo tross alt jobbet omtrent hele sitt liv i SSB, og han er jo tross alt demograf, selv om han mener at demografi ikke er så interessant, som han sa da han kommenterte at vi la frem tall på at Groruddalen gikk i retning av flertall av innvandrerbefolkning. Men nå er det Heggelund som skal kneles:

«Heggelund sier at 5000 personer fikk asyl i Norge i fjor, og at det var 11.700 familieinnvandringer. Disse to tallene har lite med hverandre å gjøre, og kilden er uklar. Dagens (12. mai) tall fra SSB viser at det av 37.500 innvandringer av ikke-nordiske statsborgere i 2019, var flest arbeidsinnvandrere (16.000). Det var 4300 flyktninger som fikk opphold i Norge, 1600 fikk asyl og det kom 2700 kvoteflyktninger.»

Jeg skal ikke forsvare Heggelunds tallbruk, men jeg kan forsvare enhver som bruker time på time på for å finne et eller annet tall knyttet til innvandring inntil de nesten river håret av seg i frustrasjon. Jeg har vært der tusenvis av ganger selv – og sikkert bistått like mange som ringer meg heller enn SSB (hvilket det er liten grunn til – hvis de bare styrer unna SSB-aktivistene).

Men la oss nå titte litt på tallene som fremkommer.

Ifølge UDI fikk totalt 2.070 innvilget asyl i 2019, mens det ble innvilget 3.100 overføringsflyktninger (kvoteflyktninger). Og siden Norge i 2010 endret reglene (ved hjelp av aktivistene i SSB?) slik at asylsøkere som har fått innvilget opphold omdefineres til flyktninger, så ender 2019 opp med 5.170 flyktninger i 2019.

What? Hvorfor har SSB da 4.300 flyktninger, 1.600 asyl og 2.700 kvoteflyktninger, totalt 8.600?

Tja, si det du. Vi kan jo drive med litt kvalifisert gjetning: Får å bli registrert inn i SSBs statistikk må du ha lovlig opphold i Norge og vært bosatt her i mer enn 6 måneder. Så 2019 hos SSB er ikke nødvendigvis 2019 når disse seks månedene hensyntas? Hos UDI derimot registreres vedtak gjort det aktuelle året.

Forvirret? Å, kom igjen!

La oss så se litt nærmere på familieinnvandringer, for Østby fortsetter:

«Av 12.500 familieinnvandringer var 1450 familiegjenforeninger med flyktninger. Kvoteflyktninger tas ut som hele familier og får derfor få familieinnvandrere. De som søker og får asyl, har større potensial for familieinnvandring. Analyser av innvandringen etter 1990 viser likevel at antallet familieinnvandringer utgjør under 40 prosent av antallet som får asyl. Det er nå små muligheter til ytterligere innstramning av familieinnvandring til flyktninger, og antallet asylsøkere siste måned var 35, omtrent som i en halvtime høsten 2015.»

Også her er SSBs tall noe høyere (12.500) enn Heggelunds 11.700. UDI sier at de i 2019 ga 11.778 familieinnvandringtillatelser. Så kan samme tidsproblematikk komme inn som over, men i tillegg står vi overfor en ny utfordring og det er knyttet til SSBs definisjon (min utheving):

Betegnelsen person med flyktningbakgrunn inkluderer alle personer som selv kom som flyktninger, samt familietilknyttede til disse, og kan i sammenheng med innvandringsgrunn bli brukt som synonym til «kommet på grunn av flukt».

Da er spørsmålet, vil de som familieinnvandrer til personer med flyktningbakgrunn (er det overføringsflyktninger?) bli kategorisert hos SSB som flyktning eller som familieinnvandret?

Dessuten er kravene til familieinnvandring skjerpet, blant annet med hensyn til inntekt, så det kan ta noe tid før man faktisk kan søke. Kan det være slik at de 1.450 familiegjenforeninger som Østby viser til handler om familietableringer eller at det er familiemedlemmer utover ektefelle og barn, som foreldre, søsken eller annet til tross for at flyktningen er voksen?

Jeg aner ikke!

Villedet

Det er den forbannede samme usikkerheten som stadig vender tilbake når en jobber med innvandringstall. Men jeg vet hvorfor: SSB-aktivistene har jobbet over tid for å rote det mer og mer til for at ingen som ikke er etnisk norsk (gudbedre, det heter det i alle fall ikke!) skulle føle seg stigmatisert, sjikanert, eller hva nå fandens oldemor disse innvandringsliberale tallforvirrerne driver med.

Dessuten; ikke alle kvoteflyktninger er familier, selv om de fleste regjeringer satser på å hente familier – nettopp for å unngå følgeinnvandring.

Så må gjerne Østby propagandere for en liberal innvandringspolitikk ved å fortelle at det nå er «små muligheter til ytterligere innstramning av familieinnvandring til flyktninger», men da burde han kanskje også sagt noe om hvordan han i årevis har villedet politikere, journalister og andre til å tro at innvandringen går godt – bare vi tar tiden til hjelp. Det er med sånn passe respekt å melde feil! Det må nok mer enn tid til.

Og dessuten, sier Østby, «antallet asylsøkere siste måned var 35». Ja ha, i så fall er 34 av disse såkalte enslige mindreårige asylsøkere (EMA), mens det i perioden januar-april i år er kommet totalt 537 asylsøkere, flest fra Syria, Eritrea og Tyrkia, samtidig med at over 400 asylsøkere har fått opphold, flest fra Syria, Tyrkia og Eritrea, i samme periode.

HRS har flere ganger kommentert forvirringen som SSB bidrar med, som f.eks. å blande begrepene asylsøkere og flyktninger, samt upresis bruk av begrepet «innvandrer. Eller å bruke aldersspennet 15 – 74 år i sysselsettingsstatistikken heller enn det mest yrkesaktive aldersspennet 25 – 61 år, der vi også påpekte det merkverdige med å definere én times lønnet arbeid i uka, endog den uka som SSB foretar målingen, som «sysselsatt». Sistnevnte ble for øvrig en stor debatt i 2018 – men fortsatt bruker SSB samme definisjon. I 2008 kom vi med rapporten der vi spurte hvem som blir Norges innbyggere i fremtiden, og hevdet blant annet at SSB kom med urealistiske anslag om veksten i innvandrerbefolkningen. Men SSB fant seg ikke i å bli kritisert. I 2012 innrømmet for øvrig SSB at de bommet stygt på framskrivningene, men noen unnskyldning kom aldri.

Utblåsning over – god helg! Også til Østby – selv om han burde merke tallene med PT (politisk tale).