Islam

Er det OK med fire koner i Norge?

Begeret renner over for tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen. Statsstøttet norsk konvertitt til islam fremmer nemlig flerkoneri. Nå utfordrer Amundsen justisminister Monica Mæland.

Vi kunne melde følgende tidlig i mai: Lederen av den statstøttede organisasjonen, Minotenk, som skal fremme integrering, mener vi i Norge må tolerere flerkoneri. Som kjent er det tillatt med fire hustruer i henhold til islam, og Linda Noor, som er konvertitt til islam, peker på toleranse for flerkoneri som en kampsak. Hun fikk nemlig følgende spørsmål i et intervju:

– Har du noen progressive kampsaker innen islam?

Svaret var:

Om folk vil ha flere koner i islamske ekteskap eller om de vil gjøre andre ting som jeg ikke liker, må folk få gjøre det. Toleranse må gå alle veier, så lenge det ikke skader noen.

Ber justisministeren svare

FrPs tidligere justisminister, Amundsen, nå justispolitisk talsperson, reagerer skarpt på Noors holdning. Han løfter temaet inn i Stortinget, der han utfordrer nåværende justisminister, Monica Mæland (H), i et skriftelig spørsmål sendt i går. Det lyder slik:

Den politiske tenketanken på integreringsspørsmål, Minotenk, ved daglig leder Linda Noor, mener vi i Norge må tolerere flerkoneri blant muslimer. Flerkoneri er forbudt i Norge, hemmer integreringen av kvinner og barn, og er dypt antifeministisk. Minotenk mottar statlige midler gjennom Tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet (kap. 496, post 71).

Mener statsråden Minotenks holdning til flerkoneri fremmer integrering, og innfrir støtte til flerkoneri intensjonen bak statlige integreringsmidler?

Abid Rajas tenketank

Det var nåværende likestillingsminister, Abid Raja (V), som stiftet Minotenk, og som i dag er på statsbudsjettet med 4 millioner kroner i året.

Per-Willy Amundsen skriver videre følgende i sitt spørsmål til Mæland:

Minotenk ble stiftet i 2008 og presenterer seg som en minoritetspolitisk tenketank «som jobber løsningsorientert med problemstillinger og utfordringer knyttet til det flerkulturelle Norge», og som skal «bidra til økt kunnskap, forståelse og toleranse», samt «styrke minoriteters engasjement for demokrati og menneskerettigheter». Minotenk skal også være «en ledende kunnskapsbase med kompetanse på det flerkulturelle Norge, integrering og minoriteters situasjon i samfunnet», i henhold til eget mandat. 

I statsbudsjettet for 2020 har Stortinget bevilget 4 000 000 kroner til Minotenks arbeid for blant annet å øke «tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres», som det heter i tildelingskriteriene.

Det har i rundt 20 år vært kjent at flerkoneri praktiseres i Norge. Omfanget kjenner ingen, da det så vidt denne representanten vet, ikke finnes studier om dette. Men det er godt kjent at kvinner tvinges til å leve i flerkoneri, i såkalt haltende ekteskap, der mannen har skilt seg fra konen etter norsk lov, men nekter hustruen skilsmisse fra den islamske ekteskapskontrakten. Slik kan han etter norsk lov foreta et gjengifte etter norsk lov med en andrekone, eller flere koner for den saks skyld.

Denne praksisen er ikke bare kvinneundertrykkende. Den fører også til at barn vokser opp med en mer perifer farsfigur, da far gjerne pendler mellom de ulike hustruene og husholdningene. I tillegg fører praksisen til at den ene hustruen (eller flere hustruer) føres opp som enslig forsørger med de trygdegoder dette medfører. Flerkoneri er også forbudt etter ekteskapsloven § 4 (utheving, red.).

Linda Noor er feminist, i henhold til egne uttalelser og posisjonering gjennom årene. Det er alltid både underlig og interessant å kunne notere seg at den reelle feministen faktisk er en mann – og fra FrP. Vi venter i spenning på hva nåværende justisminister Monica Mæland vil svare.