Barn i utlandet

Barnevernet støtter dumping av barn på koranskoler

Dette slår forskere fast i en ny rapport.

Både Regjeringen og barnevernet gjør en for dårlig jobb med å beskytte barn og unge fra å bli tvangssendt til koranskoler i typisk Somalia og Pakistan. Dette kommer frem i en regjeringsbestilt rapport etter reportasjer om unge fra Norge på voldelige koranskoler i Somalia, skriver NRK.

– Den jobben som gjøres er ikke god nok når det gjelder å forhindre at de blir sendt ut av landet, sier Anja Bredal, forsker ved Nova, som har ledet ekspertgruppen som i dag la fram sin rapport for regjeringen.

Den samme forskeren var mildt sagt ikke på ballen da HRS som første instans rapporterte om hjemsendelse/dumping i 2004. Verken hun eller andre av hennes slag ville akspetere alvoret ved praksisen, og dermed heller ikke solide tiltak for å beskytte de sårbare barna og ungdommene. 16 år senere har altså virkeligheten seget inn.

Det pekes på for dårlig forebyggingsarbeid fra barnevernet overfor aktuelle familier:

– Arbeidet er for dårlig både når det gjelder langsiktig forebygging med godt barnevernsarbeid og et samarbeid mellom skole og hjem, og når det gjelder å forhindre akutte tilfeller der unge er i risiko. For eksempel der barnevernet kan samarbeide med politiet, så de kan beslaglegge pass, sier Bredal.

«Takk» til forskerne…

Alt dette er gammelt nytt. Men så kommer rosisnen i pølsa:

– Vi har sett at barnevernet i noen tilfeller støttet familier som ville sende barna sine til koranskoler i Somalia.

Og hvordan kan barnevernet finne på noe slikt? Jo, fordi barnevernet, som resten av samfunnet, i årevis ble tutet ørene fulle av forskere som dette at det er viktig at barna lærer foreldrenes kultur å kjenne, og nektet også å ta innover seg hva en koranskole i tredje verden faktisk er. Forskerne er med andre ord i aller høyeste grad medskyldige. 

I overkant av 400 barn og unge bosatt i Norge ble mellom 2016 og 2018 etterlatt i utlandet mot sin vilje, anslo en rapport tidligere i år. Mørketallene er selvsagt ikke inkludert, så tallet er nok betydelig høyere.

Vi er altså sånn om lag på stedet hvil fremdeles. Mer forebygging, mer kompetanse, bygge mer tillit, sier statsråd Kjell Ingolf Ropstad. Ja, og det koster skattebetalerne. Men hva med å satse solid på forebygging, ved å ansvarliggjøre foreldrene med loven i hånd når barn dumpes? Frihetsberøvelse, er én knagg. En annen er aktiv å hindre barnet/den unge å integrere seg i Norge, det er også straffbart. Det er nemlig ved bruk av rettsstaten vi løftet frem de sårbare i tidligere tider, som ban født utenfor ekteskapet, ref. Johan Castbergs barnelover.

NRK