Innvandring

Asylsøkere fra hele verden tar seg til Norge

Selv om koronakrisen stengte grensene i Norge og Europa, fortsetter folk å søke asyl på norsk jord. Endog folk fra Sør-Amerika og en rekke andre land som er stabile.

I april søkte tilsammen 35 personer asyl i Norge. Nå får vi endelig vite noe mer om hvem disse personene er, altså om de er nyankomne eller om de har operert «sovende» i Norge over tid.

16. mars stengte Norge grensene. Resten av landene i Europa har gjort det samme. Da skulle man tro asyltrafikken også ble stengt ned. Og det er den langt på vei. For av de 35 som søkte asyl i april, var det kun tre som meldte seg på grensen, forteller NTB i dag.

Politiets utlendingsenhet (PU) sier de antar de fleste asylsøkerne i april har vært en periode i Norge før de søkte asyl. Bare tre personer meldte seg som asylsøkere på grensen.

(…)

Det er også noen få i tillegg som har hevdet at de har kommet direkte fra utlandet, men hvor PUs undersøkelser så langt tyder på at dette ikke stemmer, sier Olsen.

Totalt 537 personer har søkt asyl de fire første månedene i år. De fleste er fra ferielandet Tyrkia og Syria, som syrere drar tilbake til, noe vi så i den groteske saken om steining av en kvinne og hennes sønn på åtte år.

UDIs oversikt over hvem som har søkt asyl så langt i år, burde være oppsiktsvekkende. Her er en alfabetisk liste over utvalgte land som utløser asylsøknader i Norge, med antall i parentes:

 • Albania (4)
 • Brasil (1)
 • Canada (1)
 • Chile (1)
 • Colombia (19)
 • El Salvador (1)
 • Gambia (2)
 • Georgia (7)
 • Guinea (2)
 • India (3)
 • Kosovo (1)
 • Malaysia (1)
 • Marokko (6)
 • Mexico (3)
 • Nepal (1)
 • Pakistan (8)
 • Senegal (2)
 • Serbia (5)
 • Sri Lanka (5)
 • Venezuela (14)
 • Vietnam (1)

Man må kunne si at ytterst få av disse landene forbindes med krigstilstander, og det er bemerkelsesverdig at søramerikanere tar seg helt opp lengst nord i Europa og søker asyl.  Også at folk fra Balkan søker asyl i Norge nå, bør vekke oppsikt. Pakistan, der pakistanere i Norge ofte har betydelige eiendommer, sender unge sine på skoler og koranskoler, og hyppig ferierer og investerer i, er det også grunn til å stille spørsmål ved.

UDIs tall og informasjon forteller i det minste om et asylinstitutt som burde vært gravlagt for lengst. Politisk forfulgt i Canada, liksom?

Et asylinstitutt som kunne ha fungert for politisk forfulgte ville være at man søker seg til første trygge land. Det gir ingen mening at personer tar seg fra Brasil eller Nepal til Norge.