Kriminalitet

Skytingene i Sverige fortsetter

Antall skuddvekslinger i Sverige øker, til tross for både stor innsats mot gjengvold og den pågående koronapandemien.

De yrkeskriminielle i Sverige lar seg verken stoppe av koronapandemien eller den nasjonale storsatsingen mot kriminelle, den såkalte Operasjon Rimfrost.

Operasjon Rimfrost har som mål å dempe voldsbølgen som i landet. Narkotikakriminalitet skal også slås hardere ned på enn før. I tillegg er samarbeidet med Tollvesenet styrket, slik at innførselen av våpen og komponenter til eksplosiver begrenses. Med skytingen synes å foregå med uforminsket styrke.

Kunne vært verre

I perioden 1. januar til 15. april i år er det bekreftet 86 skuddvekslinger, med 15 døde og 32 skadde. Sammelignet med årets fire første måneder i 2018 og 2019 (merk at for inneværende år er det fortsatt 14 dager igjen å registrere) ser vi at antallet skyteepisoder fortsetter å stige. Totalt ble henholdsvis 45 og 42 i 2018 og 2019 drept med skytevåpen. Til sammenlign var det tre slike drap i Norge både i 2018 og 2019.

Til tross for resultatet så langt i år mener politiet at Operasjon Rimfrost er vellykket, for uten en slik innsats ville resultatet vært verre.

«Jeg kan med sikkerhet si at vi har forhindret alvorlige voldsforbrytelser, så jeg påstår at vi har redusert den dødelige volden», sier Stefan Hector, nasjonal sjef for Operasjon Rimfrost til SVT.

Store beslag

I perioden 12. desember til 24. april har Operasjon Rimfrost varetektsfengslet 412 personer, 220 er anholdt og 200 fengslet. Det er foretatt 617 husransakninger og beslaglagt hele 545 våpen. I tillegg er det beslaglagt 100 kilo sprengstoff.

Det er i tillegg beslaglagt betydelige mengder narkotika: 149 kg amfetamin, 3,8 kilo kokain, 23 kilo cannabis, 280 kilo hasj, 12.000 tabletter, 2 kg heroin, 13,3 kg ecstacy og 670 LSD-tripper.

Det er også beslaglagt 2,3 millioner svenske kroner i kontanter, 15 biler og 32 luksusklokker.

Mer utpressing

Politiet sier at de foreløpig ikke ser noen ingen innvirkning av koronapandemi i de kriminelle miljøene. Narkotikahandel, som er deres største inntektskilde, virker marginalt forstyrret av pandemien. Det kan se annerledes ut på litt lengre sikt, spesielt hvis det blir vanskeligere å ta med seg narkotika i Sverige.

– Vi har sett en tendens til at i de tilfeller der narkotikatilgangen har gått ned, har de begynt med utpressing som en metode for å få penger inn i det kriminelle miljøet. Og utpressing gjennomføres vanligvis med vold, sier Hector.

Sverige har utvilsomt en lang vei å gå. For det kan virke som de satser på flokkimmunitet også når det gjelder kriminalitet.