Statistikk

Nettoinnvandringen økte med 7.200

Nye tall fra SSB viser at nettoinnvandringen i fjor var 7.200 høyere enn i 2018.

I 2019 innvandret 52.153 personer, mens 26.826 utvandret. I 2018 innvandret 52.485, mens 34.382 utvandret. Nettoinnvandringens (innvandring minus utvandring) økning i fjor skyldes altså at færre utvandret enn i 2018, mens stort sett samme antallet innvandret.

Ser vi bildet under ett fra 1970, da innvandringen til Norge begynte å ta seg opp, ser vi at kurven går rimelig raskt oppover og fra 2004 (utvidelsen av EU mot øst) bratt opp til toppen i 2011 med hele 79.498 innvandringer. I 2011 og 2012 lå utvandringen på i overkant av 30.000, mens nettoinnvandringen på over 47.000, i 2012 med en topp i perioden på 47.343. Siden 2012 har nettoinnvandringen sammenhengende gått nedover, inntil dette ble brutt i fjor.

Ifølge SSB var de som innvandret i fjor 7.600 norske statsborgere og 44.600 utenlandske, som er omtrent samme fordeling som året før. Av de som utvandret var 9.300 norske statsborgere og 17.500 utenlandske.

Utfordringen her er at «norsk statsborgerskap» ikke sier noe om opprinnelse, som hadde vært interessant å vite for å følge med om det først og fremst er etniske norske eller personer med innvandrerbakgrunn som fravelger (utvandrer) eller revelger (innvandrer) Norge. For det heter at på innnvandringstoppen er personer med norsk statsborgerskap (7.583), etterfulgt av polakker(4.958) og litauere (2.491). Samtidig har antallet med indisk statsborgerskap økt jevnt og trutt de siste 10 årene (i fjor 2.360), og dermed passerte de svenskene (1.965) og inntok fjerdeplassen.

Hvis vi ser samme bildet for 2019 fordelt på verdensdeler, ser vi for eksempel at kun Norge har flere utvandringer enn innvandringer. Det utvandret altså 1.673 flere med norsk statsborgerskap enn det innvandret.

Legg også merke til at SSB nå har plassert Tyrkia i Europa, som ellers bruker å være plassert i Asia. I 2019 innvandret 1.027 tyrkere, mens 85 utvandret.

Og mens det innvandret 26.083 fra Europa (inkl. Tyrkia), så utvandret det 12.952. Fra Asia (eksl. Tyrkia) og Afrika innvandret over 15.000, mens utvandringen telte litt over 3.400 (2.864 asiatere og 549 afrikanere).

Dette, sammen med de lave og skjevfordelte fruktbarhetstallene, forteller oss en del om hvordan Norges befolkningssammensetting endres.