Ytringsfrihet

Ytringssensur satt i system

Da har jeg fått 30 dagers karantene. Nei, vi snakker ikke Corona-karantene, men Facebook-fengselet.

Hele åtte av mine innlegg brøt med «Facebook-standardene» denne gangen, som ut av det blå ble meddelt meg for to dager siden.

Flere av innleggene ligger langt tilbake i tid. Innlegg som ikke lengre var offentlige.

Jeg har gjort det til rutine å lukke innleggene fortløpende, fordi jeg vet at det er noen der ute som leter med lupe i mine tekster for å kunne innrapportere og få meg blokkert fra den offentlige innvandringsdebatten som pågår – først og fremst på sosiale medier og ikke minst på Facebook (FB).

Jeg vet at alle mine innlegg ligger godt innafor straffeloven – men FB har invadert det offentlige rom i Norge. Samtidig tjener de enormt med penger på sine tjenester, hvor deres FB-symbol er å finne på alle nyhetsplattformer. Men de opererer med et sett (egne) regler som begrenser ytringsfriheten.

Hvem er i lomma på hvem?

Jeg skriver skarpt, men det bør være lov. Hvorfor FB slipper unna med dette i Norge, må skyldes at våre politikere ikke har noen motforestillinger. Det tjener deres interesser?

Ytringsfrihet handler om retten til å ytre seg fritt og til å gi eller motta opplysninger – informasjonsfrihet – uansett hva slags medium man benytter. Og det skal skje uten innblanding fra myndighetene.

Men hva med «innblanding» fra FB? Er det «greit» fordi representanter fra de samme myndighetene gjør bruk av den suksessrike FB-plattformen til å formidle eget budskap, og det passer som hånd i hanske med det politisk korrekte budskapet?

Hvem er så i lomma på hvem?

«Hemmelige» feil

I praksis finnes det ingen stater som har absolutt ytringsfrihet. Den begrenses i større eller mindre grad av en straffelov, også i Norge. Slik bør det selvsagt være. Hvis vi oppfordrer til å begå kriminalitet, rasisme, truer med vold eller ærekrenkelser, så er det straffbart fordi det er nedfelt i lovbestemmelser.

I strafferetten gjelder et lovprinsipp: Ingen straff uten henvisning til hvilken lov som er brutt. Det innebærer at det må stå i en lovbestemmelse at en handling er straffbar for å kunne straffe noen for handlingen. Bare ikke på FB.

Hva en har gjort galt forblir en «FB-hemmelighet». Ta din straff, og hold kjeft.

Stans dem!

Samtidig med at våre politikere sitter stille på sidelinjen og lar dette skje, så lager regjeringen en nasjonal handlingsplan mot hat og rasisme mot muslimer. Målet er å forebygge og hindre rasisme og diskriminering av muslimer og mot personer som antas å være muslimer.

Hvor går grensen? Når bikker det over i hat, sånn egentlig? Vi trenger ikke en handlingsplan mot diskriminering og rasisme når vi har straffeloven. Eller hva? Men det stopper ikke der heller.

Myndighetene og FB er åpenbart skjønt enige om at innvandringskritikere, som meg, bør stanses. Det samme ønsker norsk presse, som har fått på plass «faktasjekkerne» i Faktisk.no.

Politiserte «faktasjekkere»

Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Amedia og PolarisMedia, og finansieres av en rekke aktører. Det er, foruten eierne med 1 million kroner hver, nettopp FB. Sistnevnte med litt over en halv million kroner. (I tillegg bidrar DnB og Fritt Ord med henholdsvis 3 millioner kroner og 400.000 kroner til et skoleopplegg som skal bidra til å «lære» om kildekritikk.) Interessant er det også at Faktisk.no dro inn fatteslige 4.000 kroner i støtte via bank eller Vipps.

Denne aktøren, som skal «faktasjekke» om aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, samt avdekke og forhindre spredningen av oppdiktede meldinger som utgir seg for å være ekte nyheter, er helt klart mer populær hos de tradisjonelle mediene enn folk flest. Selskapets vedtekter pålegger også Faktisk.no å jobbe etter de sentrale, selvpålagte etiske retningslinjene for norsk presse, nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

Det høres fint ut, eller hva? Problemet er bare «faktasjekkernes» politiske ståsted, og hvilken type artikler de bruker mest ressurser på, og deres samarbeid med FB. Dette kommer tydelig til utrykk i innvandringsdebatten.

Er de mer et eget organ for å «forfølge» innvandringskritikere (og klimakritikere)?

Ytringssensur

Slik jeg ser det er ytringssensuren satt i system i Norge.

Dette systemet etableres fra øverste myndighet – via FB. FB har fått carte blanche til å operere med egne retningslinjer som bryter med norsk lov – godt understøttet av Faktisk.no i deres samarbeid med FB.

Jeg er frustrert – på nåtiden og den fremtiden vi går i møte.