Innvandring

Slipper fri innvandrere som skulle sendes ut

På grunn av koronakrisen slipper Politiets utlendingsenhet (PU) avviste innvandrere ut av Trandum.

På Trandum, eller det som formelt heter Politiets utlendingsinternat, interneres og frihetsberøves utlendinger som enten skal sendes ut eller hvor det er problematikk med identiteten.

Men nå er PU begynt å slippe flere av disse fri på grunn av koronakrisen.

Vil ikke gi antall

De første personene ble løslatt 17. mars og flere vil bli løslatt denne uken. PU vil ikke opplyse om det konkrete antallet, da det gjøres fortløpende vurderinger, men til nå skal «i overkant av ti personer» være løslatt.

Ifølge politiet løslates utlendinger som har «liten eller ingen straffehistorikk», og som ikke er mulig å uttransportere blant annet på grunn av et begrenset antall flygninger og innreiserestriksjoner i ulike land.

– PU har ikke tatt endelig stilling til om ytterligere personer ved utlendingsinternatet kommer til å bli løslatt. Ved eventuelle fremtidige løslatelser vil vi blant annet vektlegge graden av unndragelsesfare, utlendingenes straffehistorikk, mulighetene for ID-verifisering og gjennomføring av tvangsreturer, opplyser seksjonsleder Kristel Lee Høgslett ved PUs juridiske seksjon.

Selv «liten straffehistorikk» kvalifiserer altså til å slippe løs. Når det gjelder «innreiserestriksjoner» i ulike land så handler det etter all sannsynlighet om ikke-vestlige land som nekter å ta imot egne borgere av frykt for at de er koronasmittet, slik som f.eks. Afghanistan har hevdet overfor svenske myndigheter.

Bestemt oppholdssted

Fra politiet heter det videre at personene som løslates denne uka ilegges pålegg om bestemt oppholdssted enten på asylmottak eller på en privat adresse. Å bryte politiets pålegg er straffbart etter utlendingsloven § 108. Alle personene som løslates denne uka har ulovlig opphold i Norge og har plikt til å forlate landet på egen hånd.

PU gjør fortløpende vurderinger i hver enkelt sak, og grunnlaget for fortsatt internering vurderes i lys av at det nå er en midlertidig stans i ledsagede uttransporteringer.

Men hvorfor disse skal slippes løs i det norske samfunnet i disse krisetider er det nok noen av oss som har problemer med å forstå. De som slippes løs har PU forhåpentligvis avklart identitet på, men uansett er det personer som er avvist og som skal ut når den midlertidige stansen i ledsagede uttransporteringer oppheves. For hva får oss så til å tro at de forblir på oppholdsstedet som politiet pålegger? Er ikke sannsynligheten større for at de enten går under jorda i Norge eller stikker av til et annet land i Europa?

Hva er det som gjør at andre land kan nekte å ta imot egne borgere, mens vi både slipper avviste utlendinger løs i samfunnet og aksepterer å ta imot flere asylsøkere –  i en krisetid? Vi oppfører oss som komplett idioter. 

Pressemelding fra politiet.no