Korona

Gladsak fra Ahus

Ikke se deg blind på hva mediene formidler i disse korona-tider, er budskapet fra ansatt på Ahus, for her har vi så langt kontroll.

Akershus universitetssykehus (Ahus) ligger i Lørenskog i Akershus, like øst for Oslo og har rundt 9.000 ansatte og en kapasitet på nærmere 1.000 senger.

Ahus er det sykehuset i Norge som per i dag har det største tilfanget av koronasyke pasienter som trenger intensivbehandling. Per i dag er det 60 innlagte pasienter med covid-19, 16 ligger på intensiven og 13 får respiratorbehandling. Så langt har sykehuset hatt to døde på grunn covid-19. Men sykehuset har også 23 ansatte med påvist covid-19-smitte og 443 ansatte i karantene. Antallet i karantene har i løpet av de siste dagene blitt redusert med i underkant av 200.

Mesteparten på skinner

HRS har vært i kontakt med en av de ansatte på Ahus, og vedkommende kan ikke få rost sykehuset og ledelsen nok:

– Her går mesteparten på skinner, slår han fast.

– Jeg er utrolig imponert over hva vi får til her. På rekordtid ble det satt opp sluser og etablert soner. Nå er de i gang med sone 4. Effektiviteten er enorm og informasjonen flyter lett. Vi får kontinuerlig den faglige informasjon vi trenger og oppdateres daglig på de sentrale utviklingstrekk. Jeg opplever at vi har ligget i forkant av virusutviklingen etter at alarmen gikk. Vi forbereder oss nå på toppen som skal komme, ifølge siste informasjon antas den å komme i uke 21, forteller han.

 – Men er det ikke tilnærmet krigstilstander hos dere, der dere mangler det meste og sliter dere helt ut?

– Nei. Vi jobber mye, det gjør vi, men det er full kontroll på personell og vaktlister, og personalet er virkelig på tilbudssiden. Videre har ledelsen bevist at de kan krisehåndtering. Vi ansatte vet hva vi skal gjøre, til hvilken tid og hvor vi skal være. Teamarbeidet fungerer også godt, borte er all småkjeklingen som typisk er i slike fagmiljøer, nå er det fullt fokus og den faglige profesjonaliteten i front. Nå er det heller blitt viktigere å støtte og rose hverandre, og det skaper et godt arbeidsmiljø i en hektisk tid. Vi har også fått mye nytt smittevernutstyr, der mangler vi ingenting, i alle fall ikke så langt, sier han.

Vaktskifte ved intensivseksjonen. Kort statusoppdatering og utdeling av øyebeskyttelse, før cirka 30 sykepleiere skal skifte til smittevernutstyr. Foto: Anne Haga/Ahus

Mest redd hjemme

– Hva med korona-pasientene da, hvordan opplever dere dem? Er de redde?

– Min erfaring er at pasientene opplever å være i trygge hender når de kommer. Selvsagt er de – som oss – redde, men da er det ekstra viktig at alt fungerer, både systemet og personalet, og det gjør det. Pasientene følges tett opp, legevisittene er hyppige, der det er en kontinuerlig vurdering av den enkeltes sykdomsutvikling. Sengepasientene holder også humøret oppe. De som må i respirator kommer dit, og la det være klart: ingen har så langt dødd i respirator hos oss, sier han og fortsetter:

– De gangene jeg kjenner på en redsel er når jeg har fri og er hjemme. Jeg blir sittende å lese i medier, både nasjonalt og internasjonalt, og kan bli skremt. Da tenker jeg, nei, la meg komme meg på jobb igjen. Da kjenner du på hvor godt det meste fungerer, blir trygg, og gjør også nytte for deg. Det er langt bedre enn å bli skremt vettet av med diverse sensasjonsoppslag.

– Jeg skulle ønske at det kom ut mer edruelig informasjon om hvilket fantastisk helsevesen Norge har. Så kan situasjonen selvsagt tilspisse seg, men da er viktig at både vi og alle andre vet hva vi skal planlegge for og utvise omstillingsvilje.

Hans oppfordring er å følge de rådene som blir gitt: hold avstand, vask hendene og vær i godt humør – selv om du tar krisen så seriøst som den krever. Men må du på sykehus, så vet vi hva vi skal gjøre, avslutter han.

(Vedkommende har ønsket anonymitet. HRS kjenner identiteten)