Innvandring

Fritt frem for asylsøkere over Norges grenser? Kameraene ute av funksjon

I 2016 ble det satt opp kameraovervåkning på grenseovergangene fra Finmark til Østfold. Når Europas yttergrenser nå igjen er under angrep, viser det seg at kameraene ikke fungerer. Hva gjør ansvarlig statsråd, Jan Tore Sanner, med det?

For fire år siden monterte myndighetene overvåkningskamera langs grenseovergangene i hele vårt langstrakte land. Dette var et prøveprosjekt, ikke minst etter de erfaringer vi høstet av folkevandringskrisen fra 2015, og viste seg å være et svært nyttig verktøy for tollvesenets grenseovervåkning. Slik fikk også politiet kontroll over grenseoverganger når man ikke hadde mannskap på stedet.

«Målet var at tollvesenet på denne måten skulle ha en tilstedeværelse på alle overganger. Fra prøveprosjektet ble satt i gang i 2015 og frem til vedtaket som kom i 2016, hadde det allerede vært en økning på over 50 prosent i antall beslag siden kameraene kom opp. Kameraene var et veldig viktig hjelpemiddel for tolletaten, og gjorde det enklere eksempelvis å ta flere narkotikasmuglere.»

Dette skriver tidligere justisminister, nå justispolitisk talsperson, Per-Willy Amundsen (FrP), i et skriftlig spørsmål til ansvarlig statsråd på feltet, finansminister Jan Tore Sanner (H), innlevert 5. mars 2020.

«Tatt ut av bruk», hvorfor?

Amundsen sier videre at politiet nå opplyser at «disse kameraene i stor utstrekning er tatt ut av bruk. De grep som ble tatt for å styrke grensekontrollen og hindre grenseoverskridende kriminalitet ser dermed ut til å ha blitt reversert, til tross for gode resultat».

Amundsen ber Sanner om bakgrunnen og begrunnelsen for at «kameraovervåkning ved den norske riksgrensen i stor grad er tatt ut av funksjon». Hva vil Sanner, spør Amundsen videre, foreta seg for å sikre at kameraene igjen blir operative?

Spørsmålet er ikke bare relevant for grenseoverskridende kriminalitet som narkotikasmugling. Det er i høyeste grad også relevant for kontroll over hvem som tar seg innover grensene våre. Ikke minst i disse tider med et enormt press på Europas yttergrenser i Hellas og Bulgaria. Brister kontrollen der, ja, så ligger resten av Europa så godt som åpent for en ny migrasjonskrise.

Erna vil ikke styrke grensekontrollen

Mens Erna Solberg nylig ga klart svar til Siv Jensen om at hun ikke vil styrke dagens grensekontroll, tilbyr Norge greske myndigheter, ved justisminister Monica Mæland, telt, senger og madrasser å sove på til «sårbare migranter», og hjelp til å dokumentkontroll og intervju av migrantene.

Vi trodde målet til Europas ledere nå skulle være at det ikke skulle være behov for verken senger eller telt sørover i Europa eller helt opp hit lengst nord. Heller ingen intervju, og ingen dokumentkontroll. Målet er en stengt yttergrense, slik som EU-kommisjonen har tatt til ordet for.

Målet for vår egen Regjering burde være dette: Full kontroll på Norges grenser.

Det er påtakelig å se hvordan Regjeringen, ledet av et såkalt konservativt parti, tenker og handler, kontra en sosialdemokratisk ledet regjering i Danmark. De tilbyr Hellas og Bulgaria jetfly i kampen for å holde kontroll på grensene mot despotiske Erdogan i Tyrkia.

Og skulle asylsøkere begynne å vandre oppover Tyskland på vei mot Danmark, ligger det ganske åpent i dagen at Danmark ikke kommer til å begå samme feil som i 2015: politisk ledelse lot dem vandre videre på de danske motorveiene i retning Sverige og Norge. Dagens danske Regjering kommer nok til å sende militæret til sørligste Jylland for å forhindre en ny migrasjonskrise – hvis det er det som må til for ikke å destabilisere landet ytterligere med tusener på tusener av uintegrerbare mennesker, og dertil muligens tidligere IS-terrorister.

Men om Sverige vil gjøre det samme, se det er en annen skål. Og ferjene går eksempelvis flere ganger daglig fra tyske Rostock til sydsvenske Trelleborg. Derfra kan veien ligge åpen videre til Norge.