Politikk

Endret «koronaloven» – og Stortinget stilte seg enstemmig bak

Endringene i koronaloven førte til et historisk enstemmig vedtak i Stortinget.

Regjeringens forslag samlet som ventet ikke flertall.

De tre sentral punktene som Stortinget i dag endret ved korona-lovforslag (eller fullmaktslov-forslaget) er følgende:

  • Det normale skal være lovbehandling i Stortinget. Så lenge Stortinget kan gjøre et tilstrekkelig jobb, så skal Stortinget nettopp gjøre det.
  • Loven skal ikke gjelde slik Regjeringen ønsker i seks måneder, men i én måned.
  • Domstolskontrollen er utvidet.
  • Regjeringens ønske om generell fullmakt avvises, der Regjeringen må fremme hvilke lover de mener det haster mest med.

En tredjedel av Stortinget kan oppheve de vedtak som regjeringen gjør med hjemmel i kriseloven.

Det er et historisk vedtak som i dag er gjort i Stortinget da alle partiene, fra FrP til Rødt, ble enige om lovforslaget. Det betyr at den såkalte koronakomiteen på Stortinget har gjort en særdeles god jobb, og jobbet konstruktivt frem til Stortingetsmøtet startet i dag kl. 12:00. Komiteen ledes av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) og består av alle de parlamentariske lederne. Komiteens saksordfører har vært Jonas Gahr Støre (Ap).

De endringer som er blitt gjort var nødvendig, ikke minst for å sikre at Stortinget kan ha løpende kontroll. En slik enighet om en fullmaktslov er også betryggende for Norges fremtid.