Innvandring

Sverige skifter ut befolkningen i rekordfart

I løpet av 2010-tallet hadde Sverige den høyeste registrerte befolkningsøkningen noen gang. I denne perioden ble det nesten 1 million flere innbyggere i landet, der både innvandringen og utvandringen er historisk høy, viser nye tall fra SCB.

På nyttårsaften 2019 utgjorde befolkningen i Sverige 10 327 589, en økning på 986.907 siden nyttårsaften 2009.

Befolkningen i Sverige øker fordi det blir født flere enn det dør, men fremfor alt på grunn av høy innvandring. Siden vi vet at det i Sverige, som i Norge, ikke er etniske svensker som føder flest barn, gir dette sammen med innvandringen en rekordrask utskiftning av folket.

Over 100.000 i året

I løpet av 2010-tallet hadde Sverige den høyeste registrerte befolkningsøkningen noen gang, og allerede på begynnelsen av 2017-tallet nådde Sveriges befolkningen 10 millioner personer.

Hoveddriveren bak den høye befolkningsveksten i løpet av tiåret er historisk høy innvandring, påpeker SCB. Den høyeste målte innvandringen var i 2016, da innvandret hele 163.005 personer til Sverige. I ettertid har innvandringen redusert seg årlig med mellom 10.000 og 20.000 mennesker.

Mye av innvandringen dette tiåret handler om Syria. På begynnelsen av 2010-tallet innvandret rundt 1.500 fra Syria til Sverige, deretter økte den kraftig fremover og nådde en topp i 2016 med i underkant av 52.000 personer. Siden har den gått ned, og i fjor var den på i overkant av 6.000 personer.

Om lag 73 prosent av befolkningsøkningen i Sverige handler om innvandring. Bare i fjor innvandret hele 115.805 mennesker, som endatil er en nedgang på 16.777 sammenlignet med 2018. Interessant er det også at innvandringen fra Pakistan økte betydelig, til og med så mye at de har dyttet Somalia ut av ti-på-topp-listen over innvandringsland. Fra 2018 til 2019 økte innvandringen fra Pakistan med 24,7 prosent. Hvorfor pakistanere «plutselig» er begynt å innvandre til Sverige er vanskelig å si, og enda vanskeligere er det å forstå hvorfor de (eventuelt) får opphold.

Flest som innvandrer er imidlertid returer av personer som er født i Sverige, men også her var det en nedgang fra 2018 til 2019 (på i underkant av 13 prosent).

Økningen var det også for Eritrea og India, men med mer beskjedne tall, henholdsvis 2,4 og 1,1 prosent. For de øvrige ti-på-topp-landene var det nedgang. Som nevnt var nedgangen betydelig fra Syria, som utgjorde hele 57,4 prosent fra 2018 til 2019. Nedgangen var også betydelig fra Irak (26,3 pst), Polen (16,8 pst) og Afghanistan (15,4 pst).

Historisk høy utvandring

Ikke bare er innvandringen til Sverige historisk høy, det samme er utvandringen. De fleste som utvandrer er født i Sverige, og siden 2. generasjon (født i Sverige av innvandrerforeldre) fortsatt er en ung gruppe, snakker vi nok mest om etniske svensker. Men også personer fra Polen, India og Finland er begynt å forlate Sverige. Det er vel, for å si det slik, arbeidskraft som reiser.

På det meste utvandret 55.830 personer i 2015, som er flere enn Amerikautvandringens toppår i 1887 og 1888, da nesten 51.000 utvandringer ble registrert per år, heter det fra SCB. Samtidig var det jo en mindre befolkning på 1880-tallet enn i dag, men likevel utgjør utvandringen 5,7 personer per 1.000 innbygger (mot 10 per 1.000 på 1880-tallet).

I 2019 utvandret i underkant av 48.000 personer.

Fra 2013 til og med 2019 ser bildet slik ut for innvandring og utvandring (som til sammen gir nettoinnvandring eller innvandringsoverskudd):

 

Overskudd av menn

Så lenge svenskene har registrert befolkningsstatistikk, har Sverige hatt flere kvinner enn menn. Overskuddet av kvinner var størst på slutten av 1800-tallet, da utvandringen av hovedsakelig unge menn var høy. Nå er Sverige blitt mottakerland for andre lands unge menn.

Siden 1996 har antall menn økt mer enn antall kvinner. Den relativt store økningen av menn førte til at Sverige i 2015, for første gang i historien til svensk befolkningsstatistikk, var befolket av flere menn enn kvinner.

Dette til sammen tilsier at Sveriges befolkning endrer seg rekordraskt. Den høye innvandringen, til tross for nedgangen de siste årene, utløser også flere familiegjenforeninger, det samme vil antakelig den høye andelen av innvandrede unge menn. Fødselsratene sier sitt, og det samme gjør den rekordhøye utvandringen.

SCB befolkningsstatistikk