Innsparket

Støtter du HRS økonomisk – og ønsker skattefradrag?

Da har vi kommet nesten i mål med registrering av HRS-venners bidrag for 2019. Har du ikke hørt fra oss? Les videre.

Først av alt vil vi takke alle som støtter vårt arbeid, både moralsk og økonomisk! Uten dere hadde vi pakket sammen for lenge siden. 

Deretter: har du ikke hørt fra oss angående støtten i 2019, skyldes det enten av vi ikke har din e-postadresse eller at vi har feil e-postadresse. 

Tidligere år har vi henvendt oss ved vanlig postgang til alle vi har adressen til (den har vi heller ikke til alle), men nå er det så mange at det er så og si praktisk umulig å fortsette slik (og dyrt, med skyhøye portotakster). Vårt formål med å få tak i dere alle er selvsagt å få takket, men også å få gjort alle oppmerksom på muligheten for skattefradraget. HRS er godkjent som organisasjon det kan kreves fradrag for gave til, der det heter etter skattelovens § 6-50 at fradragsretten kan benyttes for gaver minimum kr. 500 og maksimum kr. 50.000 per år. Men hvis du ønsker fradraget, krever det at vi har ditt fødsel- og personnummer (11 siffer), eventuelt ditt organisasjonsnummer, og vi vil da påse at fradragsretten blir ivaretatt ved innrapportering til Skattedirektoratet.

Utfordringen er som tidligere år (og de er det en del av):

  • Betaler du til vår bankkonto har vi ikke e-postadressen din, med mindre du har oppgitt den i kommentarfeltet (eventuelt at du har oppgitt f/p-nr eller org.nr).
  • Ikke alle som betaler til vår bankkonto har vi bilag i banken på. Det betyr at innbetalingene kommer frem på kontoutskriften, men det fremkommer ikke noe underlag. Noen har betalt slik i årevis og aldri hørt noe fra oss.
  • Betaler du via PayPal har vi e-postadressen din, men den stemmer ikke i alle tilfeller.
  • Betaler du via Vipps har vi kun navnet ditt. Vi har nå kjøpt en ekstratjeneste på Vipps, der du nå skal bli spurt om du ønsker skattefradrag. Men for 2019 er vi fortsatt avhengig av at du selv identifiserer deg.
  • Betaler du via flere betalingtjenester (som mange gjør) har vi nye utfordringer, f.eks. på et sted kan du ha et mellomnavn, på et annet sted ikke. Da er det vanskelig for oss å vite om det er samme person.
  • Noen betaler også på vegne av andre (f.eks. ektefelle). Da er det viktig at dere merker med riktig adressat hvis vi skal klare å holde kontrollen.

Så ønsker du skattefradrag – send oss ditt fødsel- og personnummer (11 siffer).

Selv om du ikke ønsker skattefradrag, og derav ikke sender ditt f/p-nr, håper vi likevel at du sender oss din e-postadresse.

Send til [email protected].

Og igjen: tusen takk!