Stopper pengetransport fra Norge til Somalia – frykter terrorfinansiering og hvitvasking

Finanstilsynet har satt kroken på døra til det viktigste foretaket som somaliere bruker for å sende penger hjem. Terror, hvitvasking og grovt uansvarlig virksomhet, er begrunnelsen.

I ettermiddag kunne vi avsløre at somaliere i Norge satte ny rekord i 2019 i pengeoverføringer fra person her til person i Somalia. Over en halv milliard (557,1 millioner kroner) forsvant ut av landet. Da snakker vi kun om penger sendt gjennom valutaforetak som Western Union og Forex. I dette tallet vi har bestilt hos Valutaregisteret hos Skatteetaten, er altså ikke bankoverføringer, eller penger folk fysisk frakter når de besøker Somalia, medregnet.

Som vi ser har transaksjonene økt med nesten 220 millioner kroner fra 2016 til 2019.

Finanstilsynet slo til mot foretak

I Dagens Næringsliv (betalingsmur, 9. februar 2020) heter det at Finanstilsynet satte kroken på døren til TTC Finans i Grønlandsleiret i Oslo rett før helgen.

Dette foretaket har Somalia som hoveddestinasjon for pengeutføringer. TTC Finans fraktet samlet nesten 500 millioner kroner i kontanter ut av Norge i fjor, først og fremst Somalia, altså nesten hele beløpet på 550 millioner kroner som HRS avslørte i dag.

Finanstilsynet sier utilslørt at man er bekymret både for «hvitvasking og terrorfinansiering» gjennom det som kalles hawala-systemet (overføringer fra person til person).

Ifølge TTC, har foretaket bedret rutinene sine, men Finanstilsynet er ikke fornøyd:

TTC sier de har bedret rutinene, noe Tilsynet mener i så fall er langt fra tilstrekkelig, og slår fast at det er «alvorlig at hvitvaskingsrutinen, slik den forelå på tilsynstidspunktet, ikke reflekterte foretakets geografiske risiko».

Med «geografisk risiko» mener Finanstilsynet terrorgruppen al-Shabaab, som er knyttet til al-Qaida.

350 somaliere på bekymringsliste

TTC sier selv at foretaket har hele 352 kunder som er underlagt såkalt «forsterkede kundetiltak». Ifølge DN, skulle dette «tilsi ekstra varsomhet med hensyn til kontroll med tanke på nettopp hvitvasking og terrorfinansiering».

Foretak som TTC har plikt til å varsle norske myndigheter, Økokrim, ved mistanke om lysskye affærer.

Så med 352 på en form for «vær på vakt-liste», skulle man tro TTC hadde rapportert en del mistenkelige tilfeller til Økokrim. Men nei, i perioden 1.juli 2018 til 24. mai 2019, ble ett (1) tilfelle meldt inn.

Til dette sier Finanstilsynet:

Dette står i et sterkt misforhold til hva som er et rimelig og naturlig antall mistenkelige forhold for foretaket, hensett til virksomhetens risikoprofil.

Konklusjonen er at rapporteringsplikten er brutt. Derfor kroken midlertidig på døren.

Identitetssvindel

Finanstilsynet har også avdekket identitetssvindel i minst fire tilfeller, der penger er sendt i andres navn til Somalia. Tilsynet mener etter søk i Valutaregisteret hos Skatteetaten, at søkene «tyder på langt flere brudd enn disse fire».

Tilsynet er også «svært kritisk» til at TTC på eget initiativ har nedgradert kunder fra listen over forsterkede kundetiltak til en lavere risikokategori:

 «Det vises igjen til foretakets høye iboende risiko for hvitvasking og terrorfinansiering, samt foretakets manglende risikoforståelse», skriver Finanstilsynet.

I tillegg påpekes en rekke andre kritikkverdige forhold, som mangelfull risikostyring, opplæring, kontrollrutiner og sikring av klientmidler.

TTC har lokale kontakter i Somalia i dette hawala-systemet, som møter kundene ansikt til ansikt og gjør en risikovurdering ved å vurdere mottakers adferd og samtale med personen.

Kofferter fulle av penger

Det overføres selvsagt langt, langt mer penger i dette systemet fra velferdsstaten Norge til Somalia enn motsatt vei. Derfor benytter hawalameglerne kurerer som fysisk frakter pengene fra Norge til eksempelvis Somalia.

Hos Valutaregisteret ble det i perioden januar til november i fjor registrert 52 utførsler av penger via Gardermoen. I snitt var beløpene på ni millioner kroner per utførsel. Det største beløpet lå på 16 millioner kroner. TTC deklarerte til sammen 468 millioner kroner i kontanter på Gardermoen i nevnte periode.

Finanstilsynet konkluderer at foretakets praksis for fysisk transport og utførsel av penger, er grovt uforsvarlig, og således ikke i samsvar med det generelle forsvarlighetskravet i finansforetakloven.

Verken leder av TTC, Jamac Awale Ali, eller TTCs advokat, Øystein Haugland, vil kommentere saken overfor DN.

Kroken er altså satt midlertidig på døren til TTC. Ankefristen er satt til tre uker for TTC Finans.

Politisk handling?

Så det kan være at HRS’ fokus og avsløringer av disse pengeoveføringene over flere år har fått Finanstilsynets oppmerksomhet, men vel så viktig:

Hva gjør Regjeringen og Stortinget med disse forholdene? Både at slike enorme beløp sendes ut fra den angivelig fattigste befolkningsgruppen i Norge, og at Finanstilsynet mistenker både hvitvasking og terrorfinansiering?

Hovedillustrasjon: HRS