Kriminalitet

Nye tall viser voldsom kriminalitet blant unge innvandrere

Nye tall om antall siktelser blant innvandrere og deres barn er skremmende. Spesielt ille er det i Oslo.

Igjen er det Fremskrittspartiet som «presser» på for å få realitetene frem i lyset. Denne gangen har FrP bestilt kriminalitetsstatistikk blant innvandrerbefolkningen hos SSB.

Tallene er voldsomme.

Oversikten viser antall siktelser mot unge menn mellom 15 og 24 år i fireårsperioden 2015–2018 per 1.000 innbygger.

Innvandrere

Det fremkommer blant annet at unge, mannlige innvandrere fra Irak, Russland, Marokko og Somalia i snitt har 2–3 ganger så mange siktelser mot seg som øvrige unge menn i samme alder.

Kriminalitetstoppen blant innvandrere:

  • Irak 1223 siktelser (1231 i Oslo)
  • Russland 1089 siktelser (1071 i Oslo)
  • Somalia 1062 siktelser (1758 i Oslo)

For de største gruppene ser bildet slik ut blant innvandrerne:

På landsbasis finner altså mest kriminalitet, da relatert til siktelser, blant irakere, russere og somaliere, mens i Oslo er det somaliere, eritreere og irakere som topper. Vi kan slå fast at (noen) somaliere bosatt i Oslo ikke går av veien for å bedrive kriminalitet, i alle fall hvis antall siktelser sier noe om «aktivitetsnivået» til gruppen. Så er det nok slik at en eller flere personer har en rekke siktelser mot seg, men uansett er dette voldsomme tall. Og spesielt ille er det i Oslo.

(At noen felt er tomme for Oslos del kan handle om at gruppen i Oslo er liten og/eller få siktelser).

Blant alle unge, mannlige innvandrere for hele Norge er antall siktelser 576 per 1000 innbyggere, mens det i Oslo er 715. Jamfør sammenligning under:

Etterkommerne

Blant unge menn (15-24 år) som er født i Norge av innvandrerforeldre, altså etterkommere eller 2. generasjon, kommer det inn en ny gruppe, nemlig de med foreldre fra Marokko:

  • Marokkansk bakgrunn 1268 siktelser (1208 i Oslo)
  • Somalisk bakgrunn 1265 siktelser (1580 i Oslo)
  • Irakisk bakgrunn 967 siktelser (1297 i Oslo)

Blant alle 2.generasjon (hele Norge) er antall siktelser 601 per 1000 innbyggere, blant innvandrere bosatt i Oslo er antallet siktelser 753.

Disse tallene er hentet fra VG, men HRS kommer tilbake mer mer. Vi venter blant annet på tallene fra SSB, for her er det nok voldsomt mye å gripe fatt.