Politikk

Erna har mistet grepet

Det er nok mange av oss som lurer på hva som har skjedd med Erna Solberg og partiet Høyre. Etter at de ble værende i en mindretallsregjering med KrF og Venstre synes det som om statsminister Solberg fullstendig har mistet sitt moralske og politiske kompass.

Den siste tiden har hun stått i den ene politiske stormen etter den andre, som hun har taklet like dårlig. Da Solberg-regjeringen hentet en IS-mor og hennes to barn (der moren nektet barnet helsehjelp uten at hun var med), trodde de at det ene barnet var dødssykt. Beslutningen fikk FrP til å gå ut av regjeringen. I ettertid har Solberg-regjeringen nektet å innrømme at de ble lurt. Men saken avdekket at Solberg godkjente et hemmelig henteprosjekt i millionklassen på fullstendig sviktende grunnlag. Siden har Regjeringen gjemt seg bak at familien og gutten har «vern for sine helseopplysninger». Det er fullstendig absurd at de slipper unna med det. For Solberg argumenterte med at hennes og Høyres «moral» tilsa at de måtte hente det antatt syke barnet. De realistiske i denne saken var altså uten samme «høye moral».

De siste dagene har statsminister Solberg unnskyldt at fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) mottok dobbel lønn, han jobbet jo dobbelt, lyder det hult fra statsministeren. Samme statsråd har også fått godtgjørelse fra fylkestinget mens han var både statssekretær og nå statsråd. Rydd opp, sier vår øverste leder til fiskeriministeren, mens hele Norge skjønner at statsministeren legitimerer at det er forskjell på kong Salomon og Jørgen hattemaker. Hvor ble det av moralen?

Og for virkelig å bevise hvordan kompasset hennes seiler sin egen sjø, så går hun hardt ut mot FB-gruppen Folkeopprør mot klimahysterieten gruppe som så langt har over 150.000 medlemmer (til sammenligning har Høyre 125.000 følgere).

 Avskyelige mennesker?

Under sitt besøk på Svalbard, hvor hun har tatt med seg «FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene» som hun selv leder, klarte Solberg å omtale medlemmene av Folkeopprør mot klimahysteriet som «en samling av personer som er klimafornektere, innvandringsmotstandere, anti-globale løsninger, EU-mostandere«.

Hun kaller dette en sammensurium, som vi på en måte ikke aksepterer. For ifølge Solberg må verden løse oppgaver sammen, at det er en tid for å skjønne at internasjonalt samarbeid er viktig, fastslår hun.

Hvem som er «vi» i dette tilfellet er ikke lett å si, men personlig har jeg en mistanke om at hun tenker først og fremst på sitt store forbilde: forbundskansler Angela Merkel, sammen med EU-kommisjonen, FN og seg selv. Men, om vi skal tro responsen i sosiale medier, høres hun mest ut Hillary Clinton og hennes stempling av Trump-tilhengere som «basket of deplorables» – altså en ynkelig gjeng med avskyelige mennesker med feile meninger.

Her fra TV2 nyhetssending på YouTube:

At det neppe er så mange i folkeopprør-gruppen som verken anser seg som klimafornektere, innvandringsmotstandere, anti-globalister eller EU-mostandere, synes ikke Solberg å ha ofret en tanke. Det kan jo være at mange av disse nettopp søker til denne form for grupper fordi de ønsker å lære mer om klimaproblematikken, da gruppen synes å ha mange med fagutdanning innen feltet. I motsetning til for eksempel statsministerens egen 32-årige klima- og miljøminister (med ett år på Lethbridge Collegiate Institute og et pågående masterprogram i statsvitenskap). For skal man prøve ikke å bli lurt i det som etter all sannsynlighet blir et vanvittig pengesluk, det vet vi jo heller ikke da Solberg-regjeringen ikke vil regne på det, så nytter det lite å kun følge med på aktivister i politikken, forskningen eller MSM.

At der er aktivistopptreden fra MSM vitner ikke minst faktisk.nos såkalte faktasjekk av Folkeopprør mot klimahysteriet. For hva «faktasjekket» de? Jo, de begikk et karakterdrap på dem som driver gruppen. Og dette har visstnok også statsminister Solberg slukt rått. Men det som antakelig er sikkert er at mange i denne gruppen er, eller kanskje etterhvert riktigere var, Høyrevelgere.

Skuffet og skremt av Solberg

En av de skuffede og skremte har sendt en e-post til Solberg, som han har lagt ut i sin helhet i FB-gruppen. Her sier han at han er svært skuffet over Solberg for karakteristikken hun kommer med av en «stor gruppe med nordmenn som vil det beste for både Norge isolert sett og verden globalt».

Jeg er hverken klimafornekter, fremmedfiendtlig eller noe av det andre du karakteriserte medlemmer av denne gruppen som, med unntak av EU motstander. Men jeg er 100% imot det klimahysteriet som du som statsminister legitimerer med dine uttalelser. Et klimahysteri som er båret frem av noen få ekstremister, markedsført intenst i «main stream media» og sanksjonert av et stort flertall av dere politikere.

Det blir hevdet at 97% av verdens klimaeksperter støtter det synet du forfekter, men en skal ikke bruke mye tid på å undersøke begge sider i dette polariserende sakskomplekset før en ser at her er det noe som ikke stemmer. Jeg har selv brukt enormt med tid på å lese og lytte til eksperter fra begge sider, og det er ikke tvil om hvilken side som fremstår som mest troverdige og det er den siden av vitenskapen som stiller spørsmål til og er skeptisk til det jeg vil kalle «CO2 doktrinen». De er ikke avvisende, men de er skeptiske og de etterlyser faktiske observasjoner og empiriske data som underbygger skremselspropagandaen som fremføres av de som bruker argumentet med «vitenskapelig konsensus» som sitt viktigste bevis på at de har rett. Spesielt er det interessant å lytte til de ekspertene som er enig med klimarapportene fra IPCC, når de må vitne i høringer i USA og de er under ed. Opptak fra disse høringene ligger ute på de amerikanske myndigheter sine nettsider og er og enkelt tilgjengelige på Youtube.

Han er skremt fordi Solberg som statsminister «viser en slik arrogant, nedlatende og kunnskapsløs holdning ovenfor et svært mye større antall av det norske folk enn de som ‘tør’ å aktivt tilkjennegi sitt syn ved å støtte gruppen på FB». Han tror at langt flere støtter gruppen, enn hvem som tilkjennegir det.

De som representerer hysteriet prøver etter beste evne å kneble sine meningsmotstander med personangrep, latterliggjøring, svertekampanjer og det som verre er. Akkurat slik du gjorde på TV2 nyhetene i kveld. De er sjelden eller aldri interessert i å diskutere sak og stiller spørsmål ved moral og etikk hos sine meningsmotstandere som er så «frekke» at de i det hele tatt tør å stille spørsmål ved om verden har en pågående klimakrise. En av dine egne ministrer er et godt eksempel på dette da han i VG uttalte «Denne diskusjonen har vi faktisk ikke tid til».

Historien florerer av slike arrogante «besserwissere» som har opptrådt i flokk, som har påberopt seg monopol på sannheten på vegne av majoriteten, men som så har blitt avkledd som en «flokk» som tok 100% feil. Albert Einstein, Ignaz Semmelweis og Galileo Galilei er svært gode eksempler på hva jeg mener.

Videre mener han at det Solberg driver med er mobbing og at hun legitimerer mobbing, og at hun maner frem det verste i ytterpunktene.

Du legitimerer på en måte «de verste representantene» på begge sider av diskusjonen og sakskomplekset, og er egentlig ikke et hakk bedre enn noen av dem. Det bør kunne stilles strengere krav til en statsminister enn til menigmann. Derfor mener jeg det er skremmende når det budskapet du fremfører kommer fra en norsk statsminister.

Han avslutter med å oppfordre Solberg til å beklage. Så kan jeg jo legge til at dette er vedkommendes første innlegg og på én time har innlegget over 3.000 likes.

Flere som er skremt

En annen som har latt seg skremme av Erna Solberg og Høyre, er FrPs Jon Helgheim.

På egen FB-side spør han:

Hva har skjedd med Erna Solberg og Høyre?

De stopper returer av ulovlige innvandrere, de har en finansminister som mener eldre er et problem, Unge Høyre vil i dag fjerne BSU-sparing for folk som er smarte og fortsetter å spare, de har stortingsrepresentanter som oppfører seg som MDG, de prioriterer å hente terrorister til Norge og i kveld klarte Statsministeren å stemple 140 000 nordmenn som er lei klimahysteri for klimafornektere og innvandringsmotstandere, og dermed klarte hun i samme åndedrag å rakke ned på alle som er motstandere av mer innvandring også.

Jeg er skremt av å se hva Høyre på kort tid har blitt!

Også velgerne har Erna Solberg og «det nye Høyre» mistet grepet på.

Norstats nylige meningsmåling for Vårt Land viser at Høyre med 18,9 prosent oppnår den dårligste oppslutningen på ti år.

Man kan virkelig bare lure på hva Solberg tror hun oppnår med å leke Merkel, kopiere Hillary og mer og mer snakke som Sveriges statsminister Löfven.