Forskjellsbehandling og diskriminering

– Sharia i Norge skal bekjempes

Ei jente ble solgt i Norge for 70.000 kr i et shariaekteskap. Domstolen ignorerte det hele. Nå vil FrPs Per-Willy Amundsen ha et oppgjør med sharia på norsk jord.

Vi kunne nylig fortelle at Frostating lagmannsrett frifant en voksen iraker for å ha inngått et tvangsekteskap med ei jente han betalte foreldrene kr. 70.000 for. Shariaekteskapet ble gjennomført av en imam. Domstolen har med dette akseptert shariaekteskap på norsk jord.

Domstolen prøvde kun spørsmålet om jentas alder: Var hun 14 år da ekteskapet ble inngått, altså under den seksuelle lavalder, eller var hun 16 år, og over den seksuelle lavalderen? Domstolen mente mannen var uskyldig. Han kunne ikke med sikkerhet vite at jenta var et barn.

Domstolen ignorerte:

  1. Tvangsekteskap, som jenta ettertrykkelig har fortalt om.
  2. Voldtekter i shariaekteskapet.
  3. Salg av jenta for 70.000 kr, som innen islam kalles «brudepris», mens i norsk kontekst er dette menneskehandel.

Per-Willy Amundsen, tidligere justisminister, nå ny justispolitisk talsperson for FrP, reagerer kraftig på domstolen og selve overgrepet mot jenta

– Jeg kjenner avsky for handlingen, skuffelse over domstolens inkompetente håndtering og raseri over samfunnets manglende evne til å stå opp mot sharia. Dette er komplett uakseptabelt og bør få konsekvenser. Det skal være nulltoleranse for sharia i Norge, alt annet er en hån mot rettsstaten. Kulturrelativisme skal ikke ha noen plass i justissektoren, sier Amundsen til HRS.

Loven om tvangsekteskap har vært i virke siden januar 1995, altså i et kvart århundre. Vi har hatt under en håndfull domfellelser, til tross for flere tusen tvangsekteskap gjennom årene. Amundsen mener loven ikke fungerer.

– Loven fungerer åpenbart ikke etter Stortingets intensjon, sier Amundsen, og legger til:

– Jeg vil derfor ta initiativ til at loven blir strammet opp og reaksjonene skjerpet.

Fått parallelle islamske samfunn

Amundsen mener også at denne saken viser at vi har fått parallelle samfunn i Norge. Han peker blant annet på en «naiv innvandringspolitikk» som årsak til det.

– Vi må dessverre konstatere at en naiv innvandringspolitikk og manglende tydelighet fra justissektoren hva gjelder krav og forventninger, har tillat fremvekst av det som i realiteten er parallelle samfunn.

Kan politikerne stanse operativ sharialovgivning i Norge, dertil i forbindelse med ekteskapsinngåelser med jentebarn? I så fall hvordan?

– Det er mye som tyder på at politiets metoder er for begrenset hva gjelder å stanse praktiseringen av sharia i Norge. Det er også mye som tyder på at sosionomiseringen av politiet har åpnet for en skammelig kulturrelativisme vi ikke kan akseptere. Vi bør også praktisere kontroll med moskeene. FrP vil fremme konkrete forslag om dette, sier Amundsen til HRS.

Straffe alle involverte

Loven om tvangsekteskap har blitt justert en rekke ganger gjennom årene, uten at dette har ført til nevneverdig flere domfellelser. Amundsen varsler at FrP vil skjerpe straffene. I saken fra Sunnmøre ble eksempelvis ikke foreldrene tiltalt, de som var hovedpersonene bak shariaekteskapet.

– FrP vil ta initiativ til at forbudet mot tvangsekteskap blir modernisert og strammet opp, herunder også at straffereaksjonene blir skjerpet for alle involverte, sier Amundsen.