Redaksjonelt

Vi er akkurat der vi skal være – på topp

Viraltoppen 2019 avdekker at HRS med rights.no er nr.1 i Norge på engasjement per artikkel - akkurat der vi skal være. Takk til alle dere som gjør dette mulig!

Faktisk.no har laget en oversikt over spredning av saker på internett i 2019, som måles av Storyboard.mx. Avsender er delt opp i tradisjonelle medier, alternative nyhetssteder, viralnettsteder og fagpressen. De ser på hvordan disse fordeler seg på totalt engasjement (mest spredning), viralvinnere (de mest delte enkeltsakene) og engasjement per artikkel.

Mens andre sikkert jubler over stor spredning, så jubler vi for dedikerte lesere. For mens vi ligger på 17.plass (som er bra i seg selv) av de 20 med mest spredning, så er vi uslåelig når det gjelder engasjement per artikkel. Her topper vi listen med over 2.500 engasjerte brukere per sak. 

(Faksimile fra Faktisk.no)

HRS har aldri ønsket å være en (alternativ) nettavis, selv om vi er fornøyd med at alternative nettaviser er kommet til, da mangfold ikke bare er bra, men en nødvendighet i et demokrati som vårt. Mangfold er da også det som ligger til grunn for pressestøtten, selv om de tradisjonelle mediene stort sett har utviklet seg til en menighet som taktfast går i flokk.

Vi har benytte vårt nettsted rights.no til å formidle det vi tidligere prøvde å spre via rapporter og notater. HRS er en politisk tenketank med fokus på innvandring og integrering, men det har de tradisjonelle mediene (og nå også Faktisk.no) aldri forstått betydningen av.

Nye tider

For tidene endrer seg, noe opprettelsen av Faktisk.no i seg selv er et bevis på. Faktisk.no er opprettet og befolket fra de tradisjonelle mediene for å avsløre såkalt fake news. Problemet er bare at Faktisk.no har en så tung politisk slagside at de ikke kan kalles objektive faktasjekkere. Internt i HRS går de under kallenavnet Fanatisk.no, noe de igjen klarer å bevise:

HRS utga seg opprinnelig for å være et ressursmiljø på integreringsfeltet som også skulle utgi rapporter og gi høringsuttalelser. Siden 2015 har de ikke publisert rapporter, utover artiklene de skriver på nettsidene side.

Rights har et tydelig anti-islamsk ståsted og nesten alt de publiserer handler om islam som en farlig eller menneskefiendtlig religion.

Faktisk.no har faktasjekketpåstander publisert på Rights ti ganger. I åtte av faktasjekkene konkluderte vi med at påstanden vi sjekket var helt feil. I én konkluderte vi med «delvis feil», og i én med «ikke sikkert». I tillegg har vi omtalt nettstedet i seks artikler, hvor vi går inn i påstander eller tematikk som spres på nettet.

Det HRS opprinnelig utga seg for å være er det vi fortsatt er. Vi har derimot endret arbeidsmetodene, da svært få politikere har tid til å lese rapporter og notater (og de tradisjonelle mediene går bare i dybden på enkelte saker). Dessuten ønsker vi også å nå allmennheten – de er enda vanskeligere å nå med tildels lange (og til tider kjedelige) rapporter. Men vi skal ha ut vårt budskap, ergo valgte vi i disse virale tider å satse nettopp på internett. Hvis Faktisk.no hadde ønsket å finne ut av våre prioriteringer, kunne de lest det i våre årsrapporter. Der kommer det frem klart og tydelig, men hjelpe, da måtte jo de jo lese en rapport (og lange er våre årsrapporter også).

«Anti-islam», sier Faktisk.no fortørnet

Og ja, vi har et anti-islamsk ståsted, som Faktisk.no kaller det (hva hadde tonen vært om vi hadde hatt et «pro-islamsk» ståsted? Hadde det vært positivt?). Rett og slett fordi vi har skjønt islam, noe både de fleste politikere og mediefolk sliter med. Det vil jo, hjelpe seg, kreve en innsats å sette seg inn i denne premoderne ideologien som ødelegger ethvert samfunn der den får makt. Men vi klarer også det kunststykket å skille mellom islam og muslimer, noe de samme politikere og journalister ikke skjønner et kvekk av.

Så har Faktisk.no sjekket HRS-artikler en rekke ganger – helt fanatisk. Og det startet med den hysteriske saken deres om at vi ikke kunne bevise at det er flere kvinner som i dag bruker nikab enn tidligere år. Det er «faktisk ikke sikkert»! Slå den!

Takk til våre lesere

HRS velger heller å takke våre dedikerte lesere enn å bruke tid på å argumentere mot politiske journalister.

Hadde de tradisjonelle mediene og Faktisk.no visst hvor mange takkehilsninger for vår eksistens vi mottar, så hadde de blitt enda mer nervøse. At vi har så mange engasjerte lesere per artikkel er i seg selv en triumf, for våre artikler er sjelden av det korte og kjappe slaget. Men vi tror vi har rett når vi har registrert over tid (vi har tross alt stått i dette i 20 år), at folk er blitt mer interessert i artikler de lærer av. Det krever utredninger og analyser (og lenker) som ikke akkurat gjør sakene kortere, men leserne takker oss med engasjement.

Lærer gjør også politikere, og de vet at vi aldri kommer til å blåse hvem av dem som er i kontakt med oss.

Våre politiske motstandere, om de så er i politikken eller i mediene, har i hele vår eksistens prøvd å diskreditere oss med «tvilsomme» metoder og nå er det «tvilsomme» fakta. Men, heldigvis, vi har lesere som tenker selv. Tusen takk!

Se saken fra Faktisk.no hos Journalisten,no (merk også at de bruker Hege Storhaug i url-adressen, gir det flere klikk?)