Innvandring

Tre personer med til sammen 38 identiteter: «Et stort samfunnsproblem»

Når eksempelvis tre kriminelle personer har oppgitt 38 ulike identiteter, dertil i flere europeiske land, krever dette enorme ressurser fra politiets side. Sannheten er at vi ikke vet hvem som bor i landet vårt.

Et land som ikke har kontroll på hvem som bor i landet, har heller ikke kontroll over fremtiden. Noe så enkelt og grunnleggende i nasjonsbygging.

SVT gikk inn og sjekket ut tre kriminelle personer og kunne konstatere at de til sammmen har oppgitt 38 ulike identiteter. Den ene, en kvinne i 50-årene, hadde som spesiale å stjele verdisaker fra eldre i butikker. I fjor dømtes hun til fengsel for flere grove tyveri. Ofrene var over 80 år gamle. Kvinnen påstod selv at hun aldri hadde satt sin fot i Sverige før 2018. Men det viste seg at hun under et annet navn ble dømt for liknende lovbrudd i 2012 i nøyaktig samme butikk.

«Et omfattende misbruk»

Det viste seg at kvinnens fingeravtrykk ledet etterforskningen til utredninger av tyveri i flere europeiske land, der hun til sammen hadde benyttet 15 ulike identiteter. Inkluderer man de svenske identitetene, stiger antallet.

Vi har tidligere skrevet om de såkalte S-numrene (samordningsnummer) som deles ut til utlendinger før de eventuelt får et norsk eller svensk fødselsnummer (i Norge såkalt D-nummer hos oss). I Sverige har man rundt 870.000 personer på S-nummer, tilsvarende tall for Norge per 2018 er rundt 600.000. Svensk grensepoliti bekrefter at det er et «omfattende misbruk av samordnongsnummer og personnummer».

– Polisen känner till att det finns ett omfattande missbruk av samordningsnummer och personnummer samt tillhörande falska eller missbrukade handlingar, skriver Patrik Engström, chef för nationella gränspolissektionen, i ett mejl till SVT Nyheter.

– Hvem er disse menneskene?

Fusket fører til at det blir vanskelig for politiet å vite om en person har rett til å oppholde seg i Sverige, det kompliserer muligheten til å koble ulike lovbrudd til en person, det blir vanskeligere å etterlyse en person og å iverksette utvisningsvedtak, og i det hele tatt krever tilstanden mer etterforskningsressurser,  Akkurat dette opplevde HRS i 2008-2009 under et prosjekt om kjønnslemlestelse: Oslopolitiet hadde store problemer med å finne ut hvem navngitte personer faktisk var: –Vi finner ikke ut hvem disse menneskene er (altså  personer som vi hadde informert politiet om kunne ha ulike roller i utøvelse av kjønnslemlestelse). I løpet av prosjektet lærte vi også hvordan somaliere i Norge med flere identiteter klarer å huske de ulike navnene: De tar navnet til en nær slektning, eksempelvis en tante eller onkel som er igjen i Somalia. Slik går det vanskeligere i ball når det sjongleres med de ulike identitene i velferdssystemet vårt.

Les om unge kriminelle marokkanere som oppgir at de er mindreårige for å unngå registrering.

Ulike identiteter i minst fire land

En mann, alder ikke opplyst, ble i 2016 dømt til fire måneders fengsel for en rekke lovbrudd. Siden 2010 har han gang på gang blitt dømt for nye lovbrudd og han har oppgitt ulike identiteter. Totalt handler det om 15 ulike identiteter i de nordiske landene. To ganger har han blitt dømt til utvisning, men var raskt tilbake i Sverige. Nå er han dømt til utvisning til 2021.

Et tredje tilfellet peker i retning av asylsøker.  Overvåkningsbilder viser hvordan den da 24 årgamle mannen sparket en ungdom i hodet ved Malmø sentralstasjon. Under etterforskningen kiom det frem at han var utvist, samt at han hadde fått alderen justert opp med sju år. Det viste seg at mannen var registrert med fem ulike identiteter i Danmark, Nederland og Tyskland. I tillegg var han kjent under tre ulike identiteter med ulike statsborgerskap i Sverige. For ett år siden ble han dømt til åtte måneders fengsel for blant annet mishandling og trusler mot offentlige ansatte. Han skal utvises fra Sverige, sies det, men man tar seg i å undre: Hvilket land skal/kan han utvises til?

Humla suser?

Det finnes ikke et eneste land i hele Vest-Europa som har kontroll på hvem som faktisk bor i landet. Identiteter flyter over landegrensene, falske og multiple identiteter og statsborgerskap. Er dette et tema for den norske regjeringen, eller lar man bare humla suse ettersom AS Norge fremdeles har penger nok på bok? Som vi nylig skrev: Norges befolkning må på nytt skrives inn i et manntall. Da strupes identitetsindustrien.