Innvandring

Dagbladets feighet og kynisme

Dagbladet blottstiller både sin politiske hjelpeløshet og kvalmende kynisme. På lederplass prøver avisen å parallellføre ABBs tankegods med HRS og store deler av folket sitt syn på innvandringens konsekvenser. Den offentlige "samtalen" blir et enda verre gjørmebad i 2020?

I helgen ble to norske menn så brutalt slått ned på Haugerud i Oslo at det fremstår som et mirakel at ingen av dem ble drept av gjengen med utenlandsk opphav. Hele spekteret av hovedstrømsmedier, Dagbladet inkludert, valgte å tie om det forferdelige overgrepet. Vi er mange som har sett og forstått modus operandi til de nevnte, Dagbladet inkludert: De styrer etter et rasistisk kompass. Ofrene for den groteske volden var hvite nordmenn, overgriperne har én dose eller to mer melanin i huden. Det er hudfarge som styrer redaksjonene, intet mindre, og hvis ikke det er rå kynisme, hva er da kynisme?

For vi vet hva som hadde skjedd om bildet hadde vært motsatt. Hadde en gjeng med unge nordmenn gått løs på innvandrere fra Afrika og Asia, hva ville reaksjonene i MSM blitt? Jeg trenger ikke svare. Svaret ligger åpent i dagen.

Dagbladet advarer

I lederkommentaren publisert i morgentimene i dag er Dagbladet ute og advarer mot «kynisme» rundt klima- og innvandringspolitikken, og selvsagt må det da skytes på de «vanlige».

Først, la oss leke Faktisk.no og plukke ned noen åpenbare feil: Norge har Europa strengeste innvandringspolitikk, påstår Dagbladet. Ja, ha? Har ikke eksempelvis Ungarn og Polen langt strengere innvandringspolitikk? I motsetning til Norge setter Øst-Europa foten ned for EUs ønske om omfordeling av interne «flyktninger», og landene tar ikke imot FN-kvoteflyktninger. Og hva med Danmark, som eksempelvis heller ikke vil ta en eneste kvoteflyktning gjennom FN, i motsetning til vår regjering som henter 3.000 i året? Under den forrige danske regjeringen, med støtte fra Socialdemokratiet, strammet landet kolossalt inn på mulighetene for familiegjenforening og -etablering. Og det er langt mer, som at dersom man bor i det som defineres som ghetto, får man overhodet ikke hente ny ektefelle til Danmark fra land utenfor EU. Altså er Norge langt fra den strengeste i Europa, kun i Dagbladets nattlige og daglige mareritt.

Så til Dagbladets hovedkampanje: De som måtte tro at striden om asyl- og innvandringspolitikken er over, de er virkelighetsfjerne og det er et «uttrykk for politisk kynisme uten like». Vel, vi tror ikke striden er over, tvert om vil vi fortsatt kjempe for at Norge ender opp med en fornuftig og bærekraftig innvandring, i motsetning til Dagbladet som mener dette:

Dommen mot Gunnar Stålsett like før nyttårsskiftet fortalte at det fortsatt er stor uenighet om at Norge skal føre den mest restriktive politikken i Europa. Ungdomspartiene protesterer mot knefallet for en politikk som for ti år siden var uhørt, men også innad i regjeringen og Ap er det en stadig mer høylytt uenighet som bare maktbegjær har klart å døyve. Takket være en skjør avtale med regimet i Tyrkia er flyktningekrisa mindre synlig på norsk jord. Mange velgere er likevel pinlig klar over at mennesker fortsetter å drukne i hopetall i Middelhavet, uten at Norge løfter en finger. Tvert om mener regjeringen at hjelp vil oppmuntre flere til å risikere livet. Det er en form for kynisme som sjelden tåler historiens blikk. Heller ikke velgernes i det lange løp.

Regjeringen løfter ikke en finger, sier Dagbladet. Kan Faktisk.no sjekke ut den påstanden også? Jeg fant raskt ut at Dagbladet tar så skammelig feil at trykksverten renner. Og det var bare ett eksempel på hva Norge bidrar med.

Hva er alminneliggjort?

For å prøve å løfte seg selv opp på moralens pidestall, stikker Dagbladet også nådeløst etter HRS:

Spørsmål om innvandring og integrering er fortsatt det mest betente og polariserende temaet i den offentlige debatten. Etter det verste angrepet på norsk jord i fredstid, har mye av terroristens tankegods i skremmende grad blitt alminneliggjort i sosiale medier og på nettsteder som til og med får statsstøtte (altså HRS, red.), i den grad at kong Harald i sin nyttårstale måtte minne sine landsmenn om at alle mennesker er like mye verd.

At Dagbladet faller så dypt, får avisen selv stå for. Å ha stått opp i nesten 30 år for (særlig) muslimske jenter og kvinners rett til ikke å bli utsatt for tradisjonsbestemte overgrep, «straffes» med terrorkobling av den engang feministiske avisen.

Og jeg synes avisen kunne vært mer presis: Hva er det ABB står for som også er alminneliggjort i sosiale medier, og som er farlig?

Undersøkelsen utført av Százasvég Foundation viser at en stor majoritet av Europas befolkning ser muslimsk innvandring som en alvorlig trussel.

Jeg vet ikke om Dagbladet følger særlig godt med på målinger rundt innvandring i Europa. Vi kan hjelpe litt til her, med eksempelvis denne EU-støttede undersøkelsen fra 2018:

I Sverige svarer 55 prosent av respondentene at det økende antallet muslimer i samfunnet er en alvorlig trussel. I Danmark svarer 72 prosent det samme.

67 prosent uttrykker sterk uro over at innvandringen fra Afrika til Europa vil øke det neste tiåret og hva dette i så fall vil medføre. 78 prosent anser ulovlig innvandring som et stort eller ganske stort problem.

I tillegg mener 54 prosent at de fleste innvandrere kommer til EU av økonomiske årsaker og på grunn av offentlige velferdsgoder. En stor majoritet (82 prosent) ser det som sannsynlig at et terrorangrep vil finne sted i deres hjemland.

57 prosent mener at innvandringen vil forandre landets kultur.

I februar 2017 publiserte likeledes The Royal Institute of International Affairs, avdeling Chatham House, en omfattende undersøkelse av europeeres holdninger til muslimsk innvandring. Undersøkelsen omfattet 10.000 respondenter i ti ulike land (Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Polen, Spania, Storbritannia, Tyskland, Ungarn og Østerrike) og avdekket at nærmere 56 prosent av Europas befolkning ønsker full stans av muslimsk innvandring. Kun 20 prosent er positive til fortsatt innvandring fra muslimske land.

Kynikeren er på taperlaget

Dagbladet er på taperlaget og har lite å være stolt av. Når man i dag klarer å blunde for den havarerte integreringen av svært mange fra MENA og Asia, og tvert om vil åpne for enda flere enn de altfor mange som fremdeles får innvandre til Norge, da har man selv mentalt havarert. Da er man på Trine Skei Grande- og Audun Lysbakken-nivå: Man klarer verken å innrømme at man tok feil og har ført en politikk til stor skade for Norge i generasjoner fremover, og dermed klarer man heller ikke å møblere om hjernen og ta livreddende ny kurs. Man er kynisk, rett og slett.