Innvandring

Bergen bystyre ved H, Ap, Rødt og SV vil overkjøre UNEs asylavslag

Bergen bystyre tar loven i egne hender og nekter å akseptere at en asylsøker skal utvises.

Bheki Dlamini (36) kom til Norge, nærmere bestemt Bergen, i 2015. Ifølge NRK kom han fra Sør-Afrika via «Students at Risk» (StAR).

Bygge demokrati i hjemlandet

StAR er et program, initiert av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, SAIH, som startet opp i 2015, og som skal gi studenter som i hjemlandet har opplevd forfølgelse, trusler eller lignende på grunn av sitt politiske engasjement sjansen til å fullføre utdannelsen. Målet er at vedkommende skal bli bedre rustet til å fortsette kampen for menneskerettigheter og demokrati i sitt eget land.

Dlamini er egentlig fra Swaziland hvor han skal ha vært medlem av People’s United Democratic Movement (PUDEMO), et politisk parti som skal være forbudt da det oppfattes som en terrororganisasjon. Det er ikke PUDEMO enig i. Swaziland har da også en eneveldig konge som ikke akkurat synes å være veldig opptatt av menneskerettigheter og demokrati. Etter et bombeangrep i 2010 ble PUDEMO beskyldt for en bombekampanje, og flere av medlemmene ble fengslet. En av disse kan ha vært Dlamini, som skal ha sittet i fengsel i nesten fire år før han flyktet til Sør-Afrika.

Opphold i Sør-Afrika

I Sør-Afrika skal han ved hjelp av forfalskede dokumenter klart å skaffe seg et ekte sør-afrikansk pass.

Nå vil Dlamini ha asyl i Norge. Men hvorfor det?

Han har jo opphold i Sør-Afrika og opphold i Norge vil kunne stride mot StARs formål, der nettopp kampen for menneskerettigheter og demokrati i hjemlandet er målet. Swaziland skal ha tette bånd til Sør-Afrika, og det skal slett ikke være uvanlig at folk mer eller mindre «pendler» til Sør-Afrika for arbeid. Dlamini kan antakelig langt mer effektivt gjøre jobben derfra, ikke minst ved å bygge nettverk. 

Dlamini har fått avslag på asyl i Norge, også i ankenemnda UNE. Men bystyret ikke Bergen tror åpenbart ikke på vårt eget system.

Støtte fra Rødt, SV, Ap og Høyre

Flertallet i bystyret i Bergen krever at Dlamini får politisk asyl i Norge, noe Ap støtter, og som Rødt og SV synes å være en pådriver for, ifølge NRKs reportasje. (For øvrig er ungdomspartiene til samtlige av de nevnte partier sponsorer av StAR). Også Høyre i Bergen var positiv til en støttemarkering som Ap, SV og Rødt hadde tidligere denne måneden.

– Som menneskerettighetsby må vi slå ring rundt en som driver en kamp for menneskerettigheter utenfor landets grenser, sier Harald Victor Hove, gruppeleder for Høyre sin bystyregruppe.

I dag skal Dlamini selv møte i rådhuset i Bergen, der han – ifølge NRK – «trolig blir vitne til at byen formelt stiller seg bak han».

Man kan lure, skal vi bare legge ned hele UDI og UNE med? De kan jo åpenbart ikke sakene sine uansett.

Saksøkt UNE

Dlaminis advokat, som ikke navngis, står på for at Dlamini skal få asyl i Norge. Advokaten har bedt politiet om å overlevere en kopi av passet til Dlamini til sørafrikanske myndigheter – i et forsøk på å få annulert statsborgerskapet hans. Hvis Dlamini kun har gyldig statsborgerskap i Swaziland, satser de på å starte en ny asylprosess.

Dlamini har også saksøkt UNE for å få gjort utsendelsesvedtaket ulovlig. Den 24. og 25. februar møter han UNE i Oslo tingrett. Mon tro hvem som betaler for alt dette?

De eneste som ikke støtter at Dlamini skal få asyl i Norge, er FrP.

– At vi som kommune skal involvere oss i en sånn enkeltsak og kreve at noen skal få innvilget opphold, synes vi er problematisk, sier FrPs gruppeleder Marte Monstad.

Her bør de øvrige politikerne i Bergen tenke seg om én gang til. Vil de endre vårt asylsøkersystem, så får de gjøre det politisk, ikke som aktivister. For øvrig vil de med dette asylkravet undergrave StARs formål, der programmet heller kan bli oppfattet som en ny asylvei til Norge. 

NRK: Bystyret i strupen på Utlendingsnemda – vil kreve at Bheki (36) får politisk asyl