Vold og overgrep

23 voldtekter anmeldes om dagen i Sverige. Minner om krigstilstand

Antall anmeldte voldtekter lå på hele 8.350 i fjor. Sverige fremstår dermed som et land i krig på flere måter.

Eksplosjoner og drap preger den svenske hverdagen på en måte som leder tankene til en lav-intensiv borgerkrig. Sist i natt ble 50 personer evakuert etter to eksplosjoner i Stockholm.

Seksuelle overgrep er et annet og godt kjent våpen i krig. De nye tallene fra Brottsförebyggande rådets foreløpige statistikk for 2019, reflekterer at Sverige ikke kan påberope seg å være et land som ivaretar rettssikkerhet og beskyttelse av kvinnelige borgere. Tankene ledes til anarkistiske tilstander i den tredje verden.

De sjokkerende tallene tegner dette bildet:

  • Anmeldte voldtekter gikk opp 6 prosent i 2019, til 8.350.
  • Dette er 23 anmeldte voldtekter per dag.
  • Anmeldte voldtekter mot kvinner (18 år eller eldre) økte med 443 lovbrudd (+ 10 %) til 4.670 anmeldte lovbrudd sammenliknet med 2018.
  • Anmeldte voldtekter mot menn (18 år eller eldre) økte med 67 lovbrudd (+ 35 %) til 260 anmeldte lovbrudd sammenliknet med 2018.

Ni barn voldtas om dagen

De anmeldte voldtektene av barn (0-17 år) lå uforandret på – hold deg fast – 3.410 anmeldte lovbrudd. Det betyr at det anmeldes 9 voldtekter av barn per dag.

Anmeldte seksuelle overgrep lå på totalt 9.730. Blant kvinner 18 år og eldre, til sammen 5.290 anmeldelser i denne alderskategorien, en økning på 5 prosent fra 2018.

For jenter og kvinner som er fanget i æreskulturen, er det som oftest skambelagt å skulle fortelle om en voldtekt. Kulturens logikk er at det er hennes egen feil; hun må ha fristet mannen på den ene eller andre måten, oppholdt seg på feil sted eller lignende. Ansvaret for ikke å bli utsatt for seksuelle overgrep ligger helt og holdent på jenta eller kvinnens skuldre. Med de mange gettoene som har etablert seg i Sverige, der det å anmelde lovbrudd generelt kan medføre trusler og overgrep, ligger det i sakens natur at de nye tallene fra Brottsförebyggande rådet (Brå) langt fra speiler den reelle virkeligheten.

I tillegg kommer alle overgrepene som jenter og kvinner generelt ikke anmelder, da man ikke orker den personlige belastningen eller at man ikke stoler på rettsstaten.

Vi minner også om sjokket fra Stenungsund, en by på rundt 10.000 innbyggere, der politiet sa rett ut at de ikke kapasitetsproblem til å etterforske voldtekt av barn.