Statistikk

Stadig flere fornøyd med en strengere innvandringspolitikk

SSB bringer oss i dag ferske tall om nordmenns holdninger til asyl- og flyktningpolitikken.

I den årlige undersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) om holdninger til innvandrere og innvandring, kommer det blant annet frem at det er økt aksept for dagens flyktning- og asylpolitikk.

Til spørsmålet om det bør bli lettere, vanskeligere eller være som i dag for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, går det ifølge SSB «mot mer liberale holdninger». De viser til at i åres undersøkelse sier flertallet (56 prosent) at de er fornøyd med det regelverket som gjelder for å få opphold i Norge, og svarer at det bør være som det er i dag. Dette er en økning på 17 prosentpoeng siden 2002. Videre har andelen som mener at det bør bli vanskeligere å få opphold gått ned i samme periode. I 2002 sa et knapt flertall (53 prosent) seg enige i at det burde bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens det i 2019 er 23 prosent som svarer dette.

 

Men la oss bare stoppe opp litt der. For har noe skjedd i perioden 2002 til 2019?

Vel, innvandringspolitikken er gjort strengere og strengere, og det var allerede i gang i 2002. Husker dere «jern-Erna»? Hun som i realiteten brukte «jernet» mot flyktninger og asylsøkere, men som var helt uforstående til den høye innvandringen gjennom familie og ekteskap. Uansett, i den perioden som SSB har spurt om akkurat det samme, altså «lettere, vanskeligere eller som i dag å få opphold», så har både lettere, vanskeligere og som i dag endret seg betydelig.

Så hva forteller denne SSB-undersøkelsen oss? Jeg aner ikke.

PS: Overskriften til denne saken er like misvisende som SSBs undersøkelse.