Barn i utlandet

Nasjonal alarm? 33 barn forsvunnet fra en liten by i Norge

33 somaliske barn i alderen 1 til 12 år ble flydd ut fra Hammerfest til Dubai i fjor høst. Norske myndigheter fremstår som om de står med lua i hånden. De vet ikke hvor barna er, etter ett års fravær fra Norge. - Vi kan ikke nekte noen å reise på ferie eller turer ut av landet, sier rådmannen.

Det er knapt så man tror det: 33 barn (i alderen 1 til 12 år) av somalisk herkomst, alle norske statsborgere, er forsvunnet fra Hammerfest siden høsten 2018.

Dette er ikke blitt til en nasjonal katastrofealarm. Nei, det har vært taust fra alle hovedstrømsmedier, etter hva vi forstår.

Vi snakker om en by med knappe 10.500 innbyggere, og med en somalisk befolkning på 218 personer. 33 barn fra denne gruppen betyr over 15 prosent av den somaliske populasjonen.

Ingen myndighet vet hvor de befinner seg per dags dato eller under hvilke forhold de lever.

Hvor er statsministeren?

Og statsministeren har ikke vært kalt på banen? 33 barn. Er det vi vitner nå en av etterkrigshistoriens verste rasismesaker? For hva om dette hadde vært hvite norske statsborgere tilhørende innfødte nordmenn? Da ville nok alarmen ha gått i full offentlighet i fjor.

Saken er omtalt i lokalavisen Hammerfestingen (betalingsmur), 4. desember. Det sies at en rekke instanser er involvert, inkludert IMDi.

Høsten 2018 opplevde skoler og barnehager i Hammerfest at barn ikke kom tilbake etter sommerferien, men taushetsplikten skal ifølge IMDi ha hindret involverte og ansvarlige instanser å snakke sammen.

– IMDi Nord ble kontaktet av Innvandrertjenesten i Hammerfest som ba om bistand da det var bekymring vedrørende barn i grunnskolen som ikke var på skolen. Dette var høsten 2018, opplyser regiondirektør i IMDi, Dulo Dizdarevic i en epost til avisa Hammerfestingen.

Barnevernstjenesten, Innvandrertjenesten, og Skole- og helsesektor, ble alle involvert i januar 2019: «Dette er noe vi må være oppmerksom på, sier rådmann Leif Vidar Olsen, men erkjenner at kommunen ikke kan finne ut hvor disse 33 barna er og om de har det bra der de er i dag.»

Det er da disse ordene faller: «Vi kan heller ikke nekte noen å reise på ferie eller turer ut av landet», sier rådmannen.

Riktig, og det påpekte HRS i detalj i 2004 i den omfattende rapporten Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn. Innvandrere kan dumpe barn hvor som helst i verden uten at noen myndighet løfter på øyelokket, for lovverket tillater det.

Sendt til Dubai?

Barna i Hammerfest kom ikke tilbake til barnehage og skole etter sommerferien 2018. Ansvarlige instanser sier de har taushetsplikt seg i mellom. Politiet fraskriver seg ansvar:

– Dette kjenner vi ikke noe til, sa seksjonsleder Asgeir Aule ved Hammerfest politistasjon først, men sier onsdag at de i alle fall har fått noen meldinger fra barnevernet.

(…)

Om dette også skulle vært en politisak eller ikke, sier seksjonsleder Asgeir Aule at han ikke kan si noe om.

– Det vet vi ikke. Dette er en sak vi aldri har hørt noe om her hos politiet i Hammerfest, sa han først til avisa Hammerfestingen. Etter at saken har blitt publisert opplyser han at politiet i alle fall har fått noen meldinger fra barnevernet.

– Når barn ikke møter på skole varsler skolen barnevernet, og barnevernet melder videre til politiet. Vi har saker registrert hos oss som har kommet fra barnevernet. Så det blir feil å si at vi ikke har vært involvert, erkjenner seksjonsleder Asgeir Aule.

– Hvor mange barn har dere registrert?

– Det kan jeg prøve å finne ut av, svarer han.

Seksjonsleder Asgeir Aule ved Hammerfest politistasjon først, men sier onsdag at de i alle fall har fått noen meldinger fra barnevernet.

Hvor er barna? Avisen Hammerfestingen sier de er sendt til Dubai, hvordan vet de det?

Og man tar seg i å undres: Hvorfor kontaktes ikke alle disse ressurspersonene, dialogpersonene, blant somaliere? Hvor er foreldrene? Vet de heller ikke noe?

Hvor er barns rettigheter? Hva om Ola og Kari i Hammerfest «plutselig» hadde sendt barnet sitt til Dubai, og i dag ikke kan svare for hvorfor eller hvor barnet deres er?

Jenter og kjønnslemlestelse

Hvor lenge skal dette foregå, dertil i en tid der alle politikere er så opptatt av integrering? Har de samme tenkt denne tanken: hvilke søksmål kan komme i kjølvannet av deres svik overfor barn som dette?

Skal HRS’ tiltak snart iverksettes for å sikre barns rett til trygghet, velferd, og oppvekst i Norge, eller skal vi vente i et par tiår til?

Og: Hvor mange av de 33 barna er jenter som blir kjønnslemlestet? Vil politikerne sikre at vi finner ut det, og i det minste klarer å gi jentene helsehjelp så snart de eventuelt befinner seg på norsk jord igjen? Eller er heller ikke det et tema etter nesten tre tiårs debatt om temaet?

– Politiet har ikke vært involvert i denne saken. Dette kjenner vi ikke noe til, sa seksjonsleder Asgeir Aule ved Hammerfest politistasjon da avisa Hammerfestingen denne uken begynte å nøste i saken

– Dette betyr vel at en tenåring, som vil ta valg som foreldrene ikke ønsker, lett kan bli sendt ut av landet uten at noen kan gripe inn?

– Det er lite vi kan stille opp med, medgir rådmann Leif Vidar Olsen.

Det gjenstår mange spørsmål i saken. Både hvordan man kan vite de er sendt til Dubai, hvordan man har fanget opp barn under skolepliktig alder (ikke alle er i barnehage), om foreldrene fortsatt er i Hammerfest, og mer til.

HRS følger opp saken.