Innsparket

Historisk anke til EMD: Vil unngå å bli et «psykiatrisk sykehus for hele verden»

Den danske regjeringen leverer en historisk anke til Storkammeret i den Europeiske menneskerettighetsdomstol. EMD nektet nemlig Danmark å utvise en voldelig kriminelle fordi han har psykiske lidelser som hjemlandet ikke kan gi god nok behandling for. Danmark vil ha dommen omgjort, og de søker støtte hos likesinnede land.

Vi har tidligere omtalt saken der Danmark i oktober i år tapte i den Europeiske menneskerettighetsdomstol, da EMD forbød Danmark å utvise den voldsdømte og sinnslidende tyrkeren Savran. Begrunnelsen er at Danmark ikke kan bevise at Savran vil få samme kvalitative sykdomsbehandling i Tyrkia.

Mads Bryde Andersen, professor, dr.jur., Københavns Universitet, og Ole Gjems-Onstad, professor, dr.juris., Handelshøyskolen BI, stilte en rekke berettigede spørsmål til denne dommen, og anbefalte Danmark å få saken opp i EMDs Storkammer – og det før dommen setter standard som etablerte rettsprinispper.

Nå er det akkurat det danske regjeringen og utlendingsminister Mattias Tesfaye (S) gjør.

Historisk anke

Det er ikke hver dag for Danmark prøver å anke en slik dom. I departementet sier de til Berlingske at de faktisk ikke kan huske at det har skjedd før. Hvis dommen ikke omgjøres, frykter Tesfaye at Danmark kan ende opp som et «psykiatrisk sykehus for hele verden». Og det er det ikke bare Danmark som kan.

Airf Savran deltok sammen med andre i 2006 i et dødelig overfall på en ung mann, hvor de i fellesskap slo og sparket mannen som dagen etter døde av hodeskader. Savran, som er tyrkisk kurder av opprinnelse, ble dømt for sin deltakelse i overfallet og utvist fra Danmark for bestandig. Men utvisningen ble klaget inn for EMD, under henvisning til at Savran lider av paranoid schizofreni (kombinert med stoffmisbruk) og hvor det ble påstått at adekvat behandling for dette ikke er i Tyrkia – noe for øvrig Tyrkia bestrider. Utvisningen kunne dermed, i EMDs tolkning, utgjøre en «umenneskelig og nedverdigende behandling» i strid med Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3 (som lyder: «Ingen må bli utsatt for tortur eller umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff»).

Ifølge Tesfaye er dommens»så langt fra den opprinnelige betydningen av konvensjonens bestemmelser» at det behov for Storkammeret å vurdere den.

Søker støtte

Det er ennå uvisst om Storkammeret vil ta opp saken, men det håper virkelig Tesfaye at de vil gjøre. Mens Storkammeret gjør sine vurderinger vil den danske regjeringen samle støtte hos likesinnede land. Hvis kjennelsen ikke blir endret, vil dommen få betydning for utvisningssaker over hele Europa, sier han.

«Det er virkelig viktig at at vi får denne dommen omgjort, for ellers vil vi få det langt vanskeligere med å utvise utlendinger med psykiske lidelser, og det vil utvide mengden av mennesker som vi ikke vil ha mulighet til å utvise. Det kan ikke være formålet med denne paragrafen i konvensjonen,» sier Tesfaye til Berlingske.

Avisen påpeker at man kanskje ikke burde utvise folk som lider av psykiske sykdommer, hvorpå Tesfaye minner om at det er en grunn til at folk blir utvist. «I dette tilfellet er det meget grov kriminalitet som er begått,» fastslår Tesfaye og legger til:

«Jeg har forståelse for at personer som lider av noe meget alvorlig som de på ingen måte kan få behandling for, så skal vi ta det i betraktning, men hvis det like plutselig også gjelder psykiske lidelser, som igjen betyr at de skal ha kontaktpersoner og adgang til terapi, så frykter jeg at mange, mange flere mennesker vil ende opp i Vest-Europa – uten mulighet for at vi kan utvise dem. Det vil være dårlig både for Danmark og andre land.»

Det er virkelig å håpe at Norge er ett av de land som frivillig og raskt gir støtte til Danmarks anke.

Så gjenstår det å se om Storkammeret vil ta opp saken, hvilket de bør gjøre. Det er nok av saker som Storkammeret har funnet verdig å vurdere som har hatt langt mindre prinsipiell betydning enn denne saken.