Islam

Ekstrem moské skal dele ut 10.000 eksemplarer av koranen

Den verdensomspennende Minhaj-bevegelsen, som støtter dødsstraff for blasfemi, skal dele ut 10.000 eksemplarer av koranen i Norge.

Minhaj ul-Quran har sitt hovedsete i Pakistan og ledes av en sentral ekstremist innen sunniislam i dagens verden, Tahir ul-Qadri. Qadri er mest kjent for å mene at alle som sier noe skeivt om Muhammed eller islam skal «henrettes som en hund», enten man er mann, kvinne, kristen, muslimer eller jøde. Qadri, godt kjent også som en notorisk løgner, og hans moskébevegelse, behandles i norske medier som en helt ordinær muslim. De var Qadri som i sin tid presset på for at Pakistan skulle innføre dødsstraff for blasfemi i straffeloven, som han lyktes med.

Skal «avmystifisere» innholdet

I en NTB-melding i dag kommer det frem at Minhaj har gått sammen med Norsk muslimsk kunst- og kulturforening og Islamsk litteraturforening for å dele ut totalt 10.000 eksmeplarer av koranen. Utdelingen skal foregå på gatene i Oslo og antakelig også i Bergen. Da Minhaj har flere avdelinger i Norge, som i Drammen og Stavanger, antar vi at boken også kan bli delt ut her.

Utdelingen er ment som et svar på koranbrenningen til organisasjonen Sian (Stopp islamiseringen av Norge) under en demonstrasjon i Kristiansand for vel to uker siden, ifølge NTB, som har saken fra Vårt Land (betalingsmur). Styremedlem i den norskpakistanske moskeen Minhaj-ul-Quran i Oslo, Hamza Ansari, mener at prosjektet kan bidra til å avmystifisere hva som står i boken:

– Jeg tror mange er nysgjerrige på hva Koranen inneholder og hva muslimer står for. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til å avmystifisere hva som står i Koranen, sier Hamza Ansari.

– Koranen en fiende av sannhet og sivilisasjon

Vel, vi tror nok heller på det motsatte: koranens mange oppfordringer til å drepe oss vantro og jøder, er for et demokratisk menneske ganske sjokkerende. Den franske politiske tenkeren og historikeren Alexis de Tocqueville (1805 – 1859), som selv har skrevet seg inn i historien grunnet sine fremragende analyser, fortalte at han hadde studert koranen grundig. Studiene ga han «en overbevisning om at det i det store og hele har vært få religioner i verden så dødelige for mennesket som den til Muhammed».

Muhammed-biografen, skotten Sir William Muir (1819-1905), var arabist og islamsk lærd. Muir konkluderte blant annet slik i boken Life of Mahomet: «Muhammeds sverd og koranen er de mest halsstarrige fiender av sivilisasjonen, frihet og sannhet som verden til nå har sett.» Mens eksempelvis Danmarks store forfatter, Karen Blixen (1885 – 1962), mente at det var klare paralleller mellom nazismens fremste bok, Min Kamp, og koranen.

Den tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788-1860), sa med spenstige fraspark dette om koranen: «… jeg har ikke vært i stand til å oppdage en eneste idé av verdi i den».

Det spørs om ikke hele prosjektet med å dele ut denne boken kan bli et gedigent mageplask, i den forstand at utdelingen kan få motsatt effekt av hva utdelerne ønsker. Og det kan jo bare være bra.