Vold og overgrep

Det nye overgrepet: Voldtekt av gutter

Frem til og med 2012 anmeldte ingen gutter i alderen 15 - 17 år voldtekt. Så endret det svenske bildet seg, og det skjedde i takt med at innvandringen av unge menn fra Afghanistan hadde skutt fart. Ser man en sammenheng?

Temaet er ikke populært i gammelmediene. Det er jo ikke underlig, for da ville man blottstilt sin egen kortslutning om hvor fantastisk berikende innnvandring fra den islamdominerte verden skulle være for våre moderne demokrati basert på frihetsverdier som vennskapelig omgang mellom kjønnene. Den ekstreme segregeringen av kvinner og menn, fotavtrykkene etter Muhammed og stammementalitet, kjenner vi jo meget godt til. Utslagene av denne ekstremismen har sin egen tradisjon i Afghanistan. Bacha bazi, heter det, og det handler om voldtekt av gutter i mangel av naturlig omgang mellom kjønnene. En annen variant er «dansende gutter» i kvinneklaær som brukes til underholdning, og som etter festen voldtas.

Enorm økning

Afghanistan ser ut til å ha inntatt Sverige, viser statistikken. Fra 2008 til 2012 ble det ikke registrert voldtekt av gutter i alderen 15 – 17 år. I 2013 snudde trenden, med en topp på 57 anmeldelser i 2016. 41 av tilfellene handlet om voldtekt i det offentlige rommet, 16 innendørs. Den prosentvise økningen er enorm. Og dette er kun de anmeldte voldtektene. Forskning viser at gutter og menn er mindre tilbøyelige til å anmelde voldtekt enn jenter og kvinner grunnet større skamfølelse.

Sverige har altså fått en ny kategori i sin offentlige statistikk. Gutter og menn som voldtar gutter og menn.

Voldtektsbildet av menn endret seg allerede brått i 2007. Fra 0 anmeldelser i 2000 til 41 anmeldelser i 2007. 37 av anmeldelsene handlet om fullbyrdet voldtekt. I 2017 eksploderer det: Året før ble det anmeldt 119 fullbyrdede voldtekter innendørs. I 2017 snakker vi om 164 anmeldelser.

Denne grafen viser utviklingen i anmeldlser av fullbyrdet voldtekt. Det nye Sverige reiser seg.

Når man så går til offentlig statistikk på innvandrede afghanske menn, dukker det opp et interessant bilde. Merk også den store kjønnubalansen blant de innvandrede afghanerne, og husk at forskning viser at samfunn som får en slik kjønnsubalanse – flere menn enn kvinner – blir mer voldelige.

Og afghanerne voldtar typisk andre afghanere – i Sverige. Et hederlig unntak i gammelmediene er SVT som har omtalt dette flere ganger. På rundt et år ble 15 enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan dømt for gruppevoldtekt av gutter – i Sverige.

Hva er situasjonen i Norge?

Kripos nevner også økning i antall anmeldte voldtekter av menn i Norge. Men Kripos gir ikke et tidsbilde slik vi har sett over her fra Sverige. I 2018-rapporten sier Kripos dette:

I år ser vi  imidlertid en betydelig økning i andelen gutter og menn blant de fornærmede: 14 prosent i 2018 mot 9 prosent i 2017. I de 173 sakene som gjaldt voldtekt over internett, var 83 prosent av de fornærmede gutter. I flere saker ser politiet at unge gutter kan være sårbare for personer som utgir seg for å være en annen enn den de er, og forledes og trues til å utføre seksuelle handlinger med seg selv foran et webkamera.

Søk gjennom hele rapporten ga ikke flere svar. Så hva er utviklingen og situasjonen i Norge?

Ett nytt brott